วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 19:55 น.

การศึกษา

ร.ร.วัดลำนาว เยี่ยมบ้านนักเรียนเสริมพลังชวนน้องกลับห้องเรียน

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.45 น.
ร.ร.วัดลำนาว เยี่ยมบ้านนักเรียนเสริมพลังชวนน้องกลับห้องเรียน
 
 
 
นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เปิดเผยว่า โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมระบบดูแลนักเรียนเนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565   โดยคุณครูร่วมบริจาคเงิน จำนวน 9,000 บาท เพื่อซื้อข้าวสารและของใช้ในครัวเรือนพร้อมทั้งขนมให้นักเรียน ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนเก่งซึ่งสมควรได้รับการชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มนักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำนโยบายด้านความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเน้นย้ำให้ผู้ปกครองนักเรียนดูแลให้เกิดความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เนื่องในโอกาสวันครูและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงได้บูรณาการจุดเน้นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 “ ชวนน้องกลับห้องเรียน" เพื่อสร้างความตระหนักต่อไป
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา