วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:58 น.

การศึกษา

สำนักนครรัฐวาติกันส่งสาส์นร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.16 น.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sakon Nakhon ความว่า วันนี้(15พ.ค.)  เวลา 14.30 น. คณะตัวแทน "สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อัครมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ได้นำสาส์นวันวิสาขบูชา "สมณสภาเพื่อเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันติ สำนักนครรัฐวาติกัน  แด่พี่น้องศาสนิกชนชาวพุทธ โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา" ซึ่งได้แสดงปฏิสัมพันธ์มิตรไมตรีระหว่างกันและกันเป็นอย่างดีเสมอมา สาส์นดังกล่าวความว่า  

 

หน้าแรก » การศึกษา