วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:45 น.

การศึกษา

เปิด Art Gallery คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อช้างไทยที่ม.เกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 13.01 น.
เปิด Art Gallery คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อช้างไทยที่ม.เกษตร
 
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจในประเทศไทย และจากการที่หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพสัตว์และสัตวแพทย์ ร่วมกับ บริษัทแอนิเว็ท เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ทำให้ทราบถึงปัญหาการดำเนินธุรกิจของปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ต้องปรับตัวในการทำธุรกิจอย่างมาก ต้องหาเงินมาหมุนแม้ไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่ายต่อเนื่องตลอด 3 ปี โดยขาดทุนสะสมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
 
 
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการจัดแสดงงานศิลปะ Art Gallery คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อช้างไทย โดยจะมีพิธีเปิด ศิลปะ Art Gallery คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อช้างไทย ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ภายในงานนอกจากมีการแสดงผลงานศิลปะและจัดจำหน่ายภาพ สินค้า และผลิตภัณฑ์ของปางช้างแม่แตง ณ หอประวัติคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2565 แล้ว ยังจัดกิจกรรมการประมูลภาพวาดฝีมือช้างจากปางช้างแม่แตงร่วมกับศิลปินระดับชาติ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานประมูลเข้าสนับสนุนช้างไทย โดยมีปางช้างแม่แตงเป็นผู้ดูแลจัดสรรรายได้เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา