วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:41 น.

การศึกษา

วิศวะมหิดล ต้อนรับผู้บริหารเทคโนโลยีทีรุปาติ ผสานความร่วมมือไทย-อินเดีย

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 08.10 น.
วิศวะมหิดล ต้อนรับผู้บริหารเทคโนโลยีทีรุปาติ ผสานความร่วมมือไทย-อินเดีย
 
 
ผสานความร่วมมือไทย-อินเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ต้อนรับ ศาสตราจารย์ศศิดา กัมมา คณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ดร.เวณคทารมัน ปัณฑุรังกัน ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ  คณะผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีทีรุปาติแห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology Tirupati) และ คุณอัชวิน คอทนิส  ที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ประชุมหารือในความร่วมมือทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันในอนาคต  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งเป็นระบบนิเวศในการศึกษายุคใหม่และวิจัยพัฒนานวัตกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา