วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:18 น.

การศึกษา

นักวิจัย มข. คว้ารางวัลสูงสุดในงาน KIDE 2022 นวัตกรรมระดับนานาชาติ

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 17.13 น.
นักวิจัย มข. คว้ารางวัลสูงสุดในงาน KIDE 2022 นวัตกรรมระดับนานาชาติ
 
 
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 100 คน ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที 2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022) ณ International Convention Center Kaohsiung (ICCK) เมืองเกาสง ไต้หวัน เมื่อเร็วๆนี้
 
 
เป็นที่น่ายินดีว่าผลงานเรื่อง “แหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนสำหรับการผลิตวัสดุซิลิกอนเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่สามารถอัดและคายประจุเร็ว” โดย ทีม RenewSi นักศึกษา และ นักวิจัยหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1.นายยุทธนากร คณะพันธุ์  2.นางสาวจิราพรรณ ใจกาวัง  และ 3. ดร.ทรงยุทธ แก้วมาลา สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ คว้ารางวัล WIIPA Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน และ ยังคว้ารางวัลผลงานที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ Commercial Potential Award ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นทีมจากประเทศไทยทีมเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
 
 
สำหรับผลงานเรื่อง “แหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนสำหรับการผลิตวัสดุซิลิกอนเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่สามารถอัดและคายประจุเร็ว” เป็นการนำวัสดุซิลิกอนที่อยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการและขึ้นรูปให้เกิดมูลค่าสูงขึ้น โดยนำไปปรับใช้กับรถพลังงานไฟฟ้า
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา