วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:47 น.

การศึกษา

ม.ราชภัฏจันทรเกษมจัดอบรมและร่วมวางระบบกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 11.26 น.

ม.ราชภัฏจันทรเกษมจัดอบรมและร่วมวางระบบกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษาโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้(สกร.) และดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบฯ หลักสูตร Admin Training และหลักสูตร User Training

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจษ. กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากทางคณะ เคยจัดบริการทางวิชาการให้แก่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารแก่ครูและนักเรียน กศน. และยังเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบและบุคลากรในการจัดการศึกษาออนไลน์ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากทาง สกร. ในศักยภาพของบุคลากรของทางคณะและได้มีการร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการอบรม

               

"โครงการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศฯ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เห็นถึงประสบการณ์จากการจัดโครงการที่ผ่าน ๆ มาของทางคณะ และไว้วางใจให้ทางคณะได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถร่วมจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างและระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น

 

จากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ในส่วนอาจารย์และบุคลากรของคณะก็ได้มีการบูรณาการการทำงาน และการแสดงศักยภาพของตนเอง สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรและยังสามารถนำประโยชน์ของการจัดอบรมมาปรับใช้กับการจัดอบรมภายในองค์กรได้อีกด้วย” คณบดีฯ กล่าว

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา