วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:58 น.

การศึกษา

มรธ. ครบรอบ 76 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 05.41 น.

มรธ.  ครบรอบ 76 ปี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแด่ประธานสงฆ์ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาถวายผ้าไตร เครื่องสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

               

จากนั้น ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี 2567 โดยมีคุณเพชราภรณ์ กาละพันธ์ ผู้เข้ารับรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ด้านการแสดงพื้นบ้าน แสดงรำเต้ยเทิดพระเกียรติ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

                  

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา