วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:10 น.

การศึกษา

ทารกแรกเกิดเดินได้บทพิสูจน์เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเดินได้7ก้าวเป็นจริง?

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 14.58 น.

ทารกแรกเกิดเดินได้บทพิสูจน์เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเดินได้7ก้าวเป็นจริง? : สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร รายงาน 

 

 


ตามที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานข่าว ทารกแรกเกิดที่โรงพยาบางซานตาครุซ เมืองริโอ แกรนเด โด ซูล ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล สามารถเดินได้หลังจากคลอดได้เพียงไม่กี่นาที  หลังจาก อาร์เลต์ อารานเตส จากบราซิล โพสต์คลิปนี้ซึ่งมีความยาว 41 วินาที บนเฟซบุ๊ก Arlete Arantes เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม จนปัจจุบันและมีการแชร์ได้มีเข้าชมเกือบร้อยล้านครั้งแล้วนั้น


ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ได้ออกมาอธิบายกรณีดังกล่าวว่า การเดินที่เห็น ไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไร แต่เป็นปฏิกริยาตอบสนองทางธรรมชาติของทารกแรกเกิด ที่เรียกว่า “stepping reflex” เนื่องจากเวลาอุ้มทารกแล้วเท้าแตะพื้นแข็งๆ เด็กจะยกเท้าเหมือนเดินหรือดิ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาการระบบประสาทของทารก และทารกจะมีปฏิกริยาตอบสนองไปจนกระทั่งอายุราว 2 เดือน


อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดจากกรณีนี้ก็คือมีเข้าชมคลิปเกือบร้อยล้านครั้งแล้ว ประการหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายหรือบ่อยครั้ง นับได้ว่าเป็นเรื่องที่อัฒจรรย์หรือปาฏิหาริย์ โดยเฉพาะอย่างชาวไทยพุทธด้วยแล้วเรื่องปาฏิหาริย์หรือโชคลาภด้วยแล้วยิ่งสนใจมาก ดังจะเป็นได้ตอนใกล้วันหวยออกจะคอยติดตามเลขที่ไหนดังจะได้นำไปซื้อหวยบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ยังมีความอยากอยู่


แต่ปรากฏการณ์เช่นนี้สำหรับชาวพุทธแล้วแทบจะไม่มีความสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงกับกับข้อมูลในพระไตรปิฎกระบุเจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติเดินได้ 7 ก้าวดังข้อความที่ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยู่ดังนี้ พระโพธิสัตว์ผู้ประสูติแล้ว ได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอ ผินพระพักตร์ทางด้านทิศอุดร "เสด็จดำเนินไปเจ็ดก้าว" และเมื่อฝูงเทพดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จอยู่ ทรงเหลียวแลดูทั่วทุกทิศ เปล่งวาจาว่าอันองอาจว่า "เราเป็นยอดของโลก เราเป็นใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก ความเกิดของเรานี้เป็นครั้งที่สุด บัดนี้ความเกิดอีกมิได้มี" ดังนี้ ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ... (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ 10 หน้าที่ 9 ข้อ 15)


อย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาก็มีมุมมองว่า ตามที่ปรากฏตามพระไตรปิฎกนั้นเป็นลักษณะแห่งบุคลาธิษฐานแต่ลักษณะแห่งธรรมาธิษฐานก็คือเป็นบุพนิมิตรว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับชาวโลกมากถึง 7 รัฐในประเทศอินเดียโบราณ พร้อมกันนี้เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าสามารถเผยแผ่คำสอบไปได้นั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีความเห็นหลากหลายไม่สุดโต้งไปทางใดทางหนึ่ง อย่างเช่นพื้นที่เมืองพาราณสีหรือสารนาถปัจจุบันพระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่ในพื้นที่น้อยมาก