วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:43 น.

ประกัน

BKI ให้ความสำคัญกิจกรรมการศึกษา

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 19.49 น.

BKI ให้ความสำคัญกิจกรรมการศึกษา

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้แก่ตัวแทนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับข้อมูลด้านวิชาการ  เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง