วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 04:35 น.

ประกัน

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 11 ล้าน

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 16.47 น.

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 11 ล้าน

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวน 11,269,696.18 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) ให้แก่บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุลมพายุ ทำให้สต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายอภิเชฐ ทุ่งอ่วน  ประธานบริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ  และนางสาวภัทร์รวี วัฒนามงคลวัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจประตูช้างเผือก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  27 กันยายน  2562 ที่ผ่านมา