วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:17 น.

ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวที่พม่า 3.0 ริกเตอร์

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 07.23 น.

แผ่นดินไหวที่พม่า 3.0 ริกเตอร์

 
 
 
รายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เกิดแผ่นดินไหวที่ ประเทศพม่า วันที่ 19 สิงห่าคม  2561 เมื่อเวลา 02:39 น.ขนาดแรงสั่นสะเทือน 3.0  ริกเตอร์ ละติจูด 20.52  ลองจิจูด 100.09  ระดับความลึกจากผิวดิน 5  กิโลเมตร
 
 
 
Cr. กรมอุตุนิยมวิทยา