วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:16 น.

ต่างประเทศ

CMG ชวนชาวไทยชมสารคดีความหวังและกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิด

วันเสาร์ ที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.47 น.

CMG ชวนชาวไทยชมสารคดีเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19

สารคดี เรื่อง"ภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม" ผลิตโดย China Media Group นำเสนอเรื่องราวที่ทางประเทศจีน ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้ฝ่าฟันวิกฤติการณ์ทางด้านการระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งรวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จนสามารถควบคุม​สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

อีกทั้งยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี GDP เติบโตเป็นทางบวก

ด้วยภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง​จึงสามารถนำประชาชนชนะ​ภัยพิบัติ​และอุปสรรค​ทุกด้าน 

ทาง CMG เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมรับชมสารคดี​นี้ เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤติของการระบาด และ ร่วมแรงร่วมใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือกัน