วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:45 น.

การตลาด

จากรีไซเคิลถึงรียูส กิจกรรมดีๆจาก Blackmores B for Earth

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 18.07 น.

จากรีไซเคิลถึงรียูส กิจกรรมดีๆจาก Blackmores B for Earth

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ทำให้เกิดผลเสียต่อโลกและการดำเนินชีวิต ดังนั้นในหลายปีที่ผ่านมา จึงเห็นหลายหน่วยงานรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังเช่น บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรม Blackmores B for Earth ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อสื่อไปยังผู้บริโภคว่าบรรจุภัณฑ์ของแบลคมอร์ส สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

น.ส.ผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ากิจกรรม Blackmores B for Earth ต้องการรณรงค์ให้ลูกค้านำขวดเปล่าแบลคมอร์สเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีปลุกจิตสำนึกให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีของการจัดกิจกรรมขวดแก้วเปล่าของแบลคมอร์ส ได้ถูกรีไซเคิลไปแล้วกว่า 5 ตันทั้งนี้ นอกจากการรีไซเคิลขวดแล้วในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการต่อยอดกิจกรรมด้วยแนวคิด “1ขวดจากคุณ=ผัก 1 มื้อของน้อง”จัดประกวดการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากขวดแก้วเปล่าของแบลคมอร์ส  พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอสาธิตการทำอาหารจากผักที่ปลูกเอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อปลูกฝังในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับเยาวชน และได้รับการตอบรับจากนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 โรง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยสอนให้นักเรียนเรียนรู้การรียูสนำขวดแก้วเปล่ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับในปีนี้บริษัทฯ ได้ขยายแนวคิดนี้ไปยังนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไปทีมละ3-5 คน โดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาและของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส

ด.ญ.จินต์จุฑา ค้าทันเจริญ นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดBlackmores B for Earth 2018 เล่าให้ฟังว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้เมื่อปีที่ผ่านมา เพราะได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบไร้ดินด้วยการใช้ขวดแก้วซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและลดภาวะโลกร้อนจากการที่ต้องเผาทำลายขวดแก้ว  หลังจากได้ร่วมโครงการนี้ก็นำวิธีการปลูกไปใช้ปลูกผักทานเองที่บ้าน และได้บอกวิธีการปลูกผักแบบนี้ให้กับคนในครอบครัวเพราะการปลูกผักแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เทคนิคง่ายๆ อย่าปล่อยให้น้ำแห้ง เพราะผักจะไม่ได้รับสารอาหาร และถ้าอยากเรียนรู้วิธีการปลูกผัก พบกับวิดีโอสาธิตได้ที่ www.blackmoresbforearth.com

สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับอุปกรณ์ในการปลูกผักได้ที่ www.blackmoresbforearth.comตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2562

หน้าแรก » การตลาด