วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 19:15 น.

การตลาด

เตรียมความพร้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 11.29 น.

เตรียมความพร้อม

 
เอ็น.ซี.ซี.ฯ เตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งการกุศล “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019” 
 
ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด   ร่วมด้วยผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 

หน้าแรก » การตลาด