วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:51 น.

การตลาด

เอ็มเคฯสนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.31 น.
เอ็มเคฯสนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์
แก่ 22 สถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองเด็ก คนชรา คนพิการ
 
 
ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย มอบความห่วงใย และความปรารถนาดีให้แก่เด็กกำพร้า ผู้พิการ และคนชรา เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีผ่านทุกมื้ออาหาร สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร ได้แก่ ผักและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานเอ็มเค ปริมาณรวมมากกว่า 8,000 กิโลกรัม ให้แก่ 22 สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง และมูลนิธิสำหรับเด็ก คนชรา คนพิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้ดำเนินการส่งมอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึง 30 เม.ย.นี้
 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ, สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
 
 
 
 
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด, มูลนิธิวัดสวนแก้ว, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ), สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
 
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก, จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ,จังหวัดชลบุรี ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
 
 
นอกจากนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณในความเสียสละของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นนักรบแถวหน้าในสงครามโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ได้เพิ่มกำลังการผลิต สนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปรุงสดใหม่ทุกวันจากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ จำนวนกว่า 7,400 กล่องต่อวัน ทุกวัน เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึง 30 เมษายนนี้

หน้าแรก » การตลาด