วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 05:40 น.

การตลาด

พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จัดงาน Fresh Farm Fair

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 07.26 น.

พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จัดงาน Fresh Farm Fair 

 

 

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานตลาดสดสินค้าการเกษตร และส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (Fresh Farm Fair 1st) โดยได้รวมเหล่าเกษตรกรคนรุ่นใหม่จากอำเภอต่างๆ พร้อมกับผลผลิตทางเกษตรที่ดีต่อสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่มารวมไว้ให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย โดยงานในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานนี้จะได้รับต้นไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักต่างๆ ฟรี! โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมพิเศษที่ Pantip Hall ชั้น 4 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน สร้างโอกาสและสร้างรายได้กับงาน Business Matching และ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พบกับการประกวด Cowboys & Cowgirls Contest

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PantipChiangMai/