วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:29 น.

การตลาด

ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19

วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 08.12 น.

ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19

เสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19”  29 ก.ค. 64  ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ร่วมหาทางรอดร่วมกันให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีก
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้รับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารประชาสัมพันธ์ ระดับสูง” รุ่นที่ 61 จัดเสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19”  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live สถาบันการประชาสัมพันธ์
วิทยากร ประกอบด้วย นางสาวนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท อิ ไอคอน กรุ๊ป และ ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต โดยมี นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ทั้งนี้ เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง บนพื้นฐานการเสริมสร้างพลังใจ แนะแนวทางการใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างมีสติและเหตุผล เพื่อหาทางรอดร่วมกันและให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจาภา ทับทอง โทร 085-110-3113  คุณหทัยรัตน์ นิลศรี โทร 089-029-0392 และคุณกนกนุช นวกุลจิตมั่น โทร 095-918-1122

หน้าแรก » การตลาด