วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 11:59 น.

การตลาด

“คาราบาวตะวันแดง” คว้า 2 รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.20 น.

“คาราบาวตะวันแดง” คว้า 2 รางวัล 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ

 

 

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด รับรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2021 จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) และรางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ประจำปี 2564

 

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม ที่มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบการจัดการให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงาน ด้วยการมีระบบการจัดการที่ชัดเจน และตอกย้ำถึงการเป็นสถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานผ่านระบบการจัดการ สิทธิมนุษยชน สภาพการจ้าง สวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพร้อมก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับพิธีมอบรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2021 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีนายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

 

นายกมลดิษฐ กล่าวว่า นอกจากมาตรฐานด้านแรงงานที่บริษัทดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชนรอบอำเภอบางปะกง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิต โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนรอบข้าง รวมถึงมีแผนในการจัดโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านการศึกษา ดนตรี และกีฬา อาทิ ฝึกสอนฟุตบอล, สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม และชุมชนรอบอำเภอบางปะกง

หน้าแรก » การตลาด