วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:28 น.

การตลาด

ซี.พี.ลาว "ส่งอาหารจากใจ" ช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว สู้ภัยโควิด 19

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 19.47 น.
นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด มอบไข่ไก่สด จำนวน 6,000 ฟอง และน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับ สำร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์กักกัน โดยมี นายถนอม ทำทอง ประธานแนวลาวสร้างชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ รับมอบ ณ ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.