วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:03 น.

การเมือง

รบ.เพิ่งเปิดตัวศูนย์ประสาน ช่วยอุทกภัยแบบบูรณาการเชิงรุก

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.57 น.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยช่วยเหลือประชาชน  มุ่งการแก้ปัญหาเชิงรุก  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารครอบถ้วน  ผ่านสายด่วน 1111 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ประสบภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยได้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยเบื้องต้น  และทำหน้าที่ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ตลอดจนอำนวยการ ประสานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรภาคเอกชน และจิตอาสา  โดยเฉพาะการประสานการทำงานร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   

ภายหลังการเปิดศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายในการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
 

"อนุทิน"ลุยตั้งศูนย์ฉุกเฉินภาคใต้ แก้ปัญหาฝุ่นควัน
 
จากกรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ กระทบกับชีวิตประชาชนนั้น ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในภาคใต้  ตนได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมสั่งการให้ผู้ตรวจราชการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

พร้อมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบ ที่จังหวัดยะลา มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่านเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5” นอกจากนั้น ได้ให้ อสม.ลงพื้นที่ ดูแลประชาชน แจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็ก กำชับให้สถานบริการด้านสาธารณสุข สำรองห้องปลอดฝุ่นสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

และขอความร่วมมือให้ อปท.จัดหาห้องปลอดฝุ่นไว้ตามโรงเรียน สถานที่ราชการ นอกจากนั้น ยังส่งหน่วยแพทย์ เฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา

หน้าแรก » การเมือง