วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 06:46 น.

การเมือง

"ประภัตร"ปลื้มเกษตรกรรุ่นใหม่สกลนคร คิดแปรรูปข้าว"ฮางงอก"ส่งขายเมืองนอก

วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.44 น.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์โดยการแปรรูปข้าว เป็นข้าวฮางงอก โดยส่งออกไปยังประเทศสิงค์โปรและจีน ถึง 70% เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดรายได้แก่สมาชิกและเครือข่าย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่ครบวงจร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร

นายประภัตร กล่าวชื่นชม พร้อมมอบหน่วยงานให้สนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่

 

หน้าแรก » การเมือง