วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:22 น.

การเมือง

"ศักดิ์สยาม" สั่งปรับมาตรการรับมือช่วงปีใหม่ 2563

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.40 น.

กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  "ศักดิ์สยาม"สั่งปรับมาตรการรับมือช่วงปีใหม่ 2563

วันที่ 3 ธ.ค.2562  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแผนเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่าในการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามและพิจารณาแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีการเพิ่มเติมแผนรายละเอียดโดยจะมีการปรับช่วง7 วันอันตราย ให้เป็น 8วันอันตราย ประกอบด้วย ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน (วันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2562) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เตรียมรถโดยสารสาธารณะและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดทำป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ / ช่วงระหว่างเทศกาล 8 วัน (26 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่เกินราคา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง อำนวยความปลอดภัยการบริการขนส่งสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งโดยสารอย่างเข้มข้น จริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และช่วงหลังเทศกาล 7 วัน (3 – 9 มกราคม 2563) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ สนข. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อสรุปผลให้กระทรวงฯ รับทราบ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

"กระทรวงคมนาคมได้ปรับเพิ่มมาตรการเพื่อจะดูแลประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานช่วยมอนิเตอร์ภาพรวมการเดินทางว่ามีประชาชนตกค้าง หรือเดินทางกลับจากเทศกาลจนเสร็จสิ้นหรือยัง เพื่อให้การอำนวยการครอบคลุมตลอดเทศกาลอย่างแท้จริง" นายศักดิ์สยาม กล่าว

สำหรับกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวก 5 มาตการ คือ1. แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ 2. อำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง การเพิ่มเที่ยวและรอบบริการ 3. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าให้มีความพร้อม 4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องเรียน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาล และแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียน 5. จัดให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่าง ๆ และการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเสนอมาตรการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เช่น ลดราคาระบบรถไฟฟ้าต่าง ๆ ถือเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน เนื่องจากมาตรการเหล่านี้จะออกก่อนเทศกาลปีใหม่นั้น จะต้องขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ธันวาคม2562 หรือไม่เกินวันที่17 ธันวาคมนี้

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น คาดว่าจะมีการเดินทางประมาณ 6.4 ล้านคน โดยเป็นการเดินทางระหว่างจังหวัด ทางอากาศประมาณ 40 %  รถโดยสาร 25 %  รถไฟ 24 % และทางเรือ 11 %  อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์ด้วยว่าการเดินทางในส่วนของรถโดยสาร รถไฟ และเรือโดยสาร  จะลดลง แต่ในส่วนของทางอากาศจะเพิ่มขึ้น 6 %  สำหรับการประเมินตัวเลขผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จะมีรถยนต์มากกว่า 8.6 ล้านคัน โดยแบ่งเป็น ขาเข้า 4.1 ล้านคัน ขาออก 4.5 ล้านคัน  โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เหนือ 4.8 ล้านคัน ภาคใต้ 1.6 ล้านคัน และ ภาคตะวันออก2.2 ล้านคัน

หน้าแรก » การเมือง