วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:36 น.

การเมือง

"เฉลิมชัย"ขอใจเย็นๆ รอคกก.วัตถุอันตรายสรุปผลลงมติก่อน

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 14.43 น.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ยังรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการสรุปผลประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะชี้ชัดว่ากระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป          

สำหรับข้อถกเถียงเรื่องมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันดังกล่าวนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายต้องชี้แจงให้ชัดเจน การที่ฝ่ายต่างๆ พูดกันไปพูดกันมายิ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงในสังคม แต่แม้ยังไม่มีการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด คณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ยังคงเดินหน้าหาสารและแนวทางในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมถึงมีนโยบายส่งเสริมการทำเกษตรตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
          
"ขอให้ใจเย็นๆ ก่อน หากตอบไปตอนนี้ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน จะยิ่งทำให้เกิดประเด็นทางสังคม โต้กันไปมา จึงขอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายสรุปอย่างเป็นทางการมาว่า หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นหน่วยปฏิบัติต้องทำอย่างไรก็จะเร่งดำเนินการตามมติทันที ที่เป็นห่วงมากขณะนี้คือ ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค" นายเฉลิมชัย กล่าว

"วิษณุ"รับคำชี้แจง"สุริยะ"ฟังขึ้น
 
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหามติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่เลื่อนการยกเลิกการใช้สารเคมีทางเกษตร คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ไปอีก 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล่าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงมติดังกล่าว ซึ่งตนเข้าใจและฟังขึ้น ส่วนจะฟังได้หรือไม่ ตนไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นไปตามที่นายสุริยะพูด ถือว่าฟังขึ้น เพราะการลงมติไม่เหมือนในสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องนับองค์ประชุม ต้องเสียบบัตรแสดงตน รอมติ แต่การประชุมทั่วไปไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีการรับเบี้ยประชุมที่สภาฯไม่มี และองค์ประชุมเห็นหน้าเห็นตากันหมด เพราะมีเพียงไม่กี่คน

หน้าแรก » การเมือง