วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:31 น.

การเมือง

"รมช.ประภัตร"ระดมช่างเย็บผ้าเมืองสุพรรณเร่งผลิตหน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 09.12 น.

"รมช.ประภัตร" ระดมช่างเย็บผ้าเมืองสุพรรณเร่งผลิตหน้ากากอนามัยกว่าห้าหมื่นชิ้นแจกจ่ายชาวสุพรรณบุรี พร้อมสั่งผลิตเจลล้างมือแจกประชาชนในพื้นที่กว่าห้าหมื่นหลอด หลังโควิด-19 ส่อเค้าระบาดหนัก”             

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนัก จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมและยับยั้งการติดเชื้อของประชาชนในประเทศ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี ตนได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งระดมช่างเย็บผ้าในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อมาช่วยกันเร่งผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรี  โดยใช้พื้นที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นสถานที่ตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัยและใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด                  

ทั้งนี้ จากแนวคิดในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้มีกลุ่มผู้ประกอบการด้านสิ่งทอแสดงความจำนงในการร่วมบริจาควัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยด้วย ซึ่งตนคาดว่าจากความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มากกว่า 50,000 ชิ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ตนยังได้ประสานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ช่วยผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค จำนวน 50,000 หลอด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงด้วย  และยังติดต่อประสานงานกับกลุ่มบริษัทฯ รายอื่น ๆ ที่ผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนแอลกอฮอล์ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบ ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันผลิต   เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ หากตนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ  ในการสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ตนก็จะผลักดันให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปมอบให้กับสส.สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนานำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ต่อไป

หน้าแรก » การเมือง