วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:39 น.

การเมือง

"ทิพานัน" ชี้แกนนำปราศรัยที่ มธ. พัน "ก้าวหน้า-ก้าวไกล"

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.06 น.

"ทิพานัน"ย้อนเจ็บ "ปิยบุตร" ขอไทม์ไลน์โละทิ้งอดีตส.ส.อนาคตใหม่ก่อน เหตุเป็นมรดกบาป คสช.เหมือนกัน ชี้แกนนำปราศรัยหมิ่นสถาบันบางคนที่ธรรมศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ"ก้าวหน้า-ก้าวไกล"  ย้ำไม่โทษ น.ศ. รัฐบาลต้องเร่งสื่อสารข้อมูลถูกต้องเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563  น.ส. ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. จอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับปิดสวิตช์ ส.ว. - เริ่มต้นล้างมรดกบาป คสช. นั้นเป็นข้อเสนอที่อยุติธรรมต่อเสียงส่วนใหญ่ที่ลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 2560 และบทเฉพาะกาล ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย และสร้างวาทกรรมบิดเบือนเพื่อโจมตี รธน. 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การที่นายปิยบุตรให้เหตุผลว่าการล้างมรดกบาปของ คสช. ต้องยกเลิก ส.ว. นั้น หากจะใช้เหตุผลเดียวกันและความชอบธรรมเช่นเดียวกัน  ส.ส. ที่เคยสังกัดอดีตพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดในสภาขณะนี้ก็เป็นมรดกบาปของ คสช. ด้วยใช่หรือไม่  ดังนั้นนายปิยบุตรก็ควร "ตระหนัก" ตรงนี้ด้วย หรือหากนายปิยบุตร ทนไม่ได้แล้ว กับการมีรัฐสภาที่ใช้ รธน.  2560  นี้ นายปิยบุตร อาจลองกางไทม์ไลน์เสนอให้ ส.ส. ก้าวไกล ยุติหน้าที่ ส.ส. ก่อนเลยก็ได้

"สำหรับการเสนอไทม์ไลน์สู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของนายปิยบุตรนั้น ก็เป็นการเสนอที่ "ละเมิด" เสียงส่วนใหญ่ที่ลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 2560  จำนวนเกือบ ๑๗ ล้านเสียงที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยิ่งโดยเฉพาะต้องการจะให้ "ทำทันทีให้ทันใจ" นายปิยบุตรและคณะ เพราะขณะนี้รัฐบาล "กำลังเร่งดำเนินการ" อยู่ในขั้นตอนพิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นายปิยบุตรควรรับฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ด้วย "ไม่ใช่จะรับฟังเฉพาะแต่เสียงที่ตนเองอยากได้ยิน" และเอามาฉวยโอกาสโหนกระแสใช้ประโยชน์" น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า หากข้อเสนอดังกล่าวของนายปิยบุตรที่กล่าวทุกข้อ ถูกเสนอโดย ส.ส. พรรคก้าว ไกล ซึ่งเคยสังกัดอดีตพรรคอนาคตใหม่นั้น ก็ต้องพิจารณาเป็นการกระทำที่เข้าข่ายพรรคก้าวไกลกระทําการที่ "ยินยอม" ให้นายปิยบุตรและคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคชี้นําโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28  แห่ง พรป. พรรคการเมือง 2560 หรือไม่? การกล่าวแก้ตัวว่าอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้าสอดคล้องกันและสานต่ออุดมการณ์และภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ที่ยุบไปแล้วนั้น ก็เป็นสิ่งที่อาจต้องพิสูจน์ในชั้นศาลต่อไป

"ที่ผ่านมา นายปิยบุตรและพวกเคยแสดงความคิดเห็นต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่า “เฮงซวย ทุกมาตรา” ดังนั้นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมักจะเป็น "การตีเช็คเปล่า" และเมื่อพิจารณาประกอบจากการกระทำที่ผ่านมาของนายปิยบุตรและ ส.ส. บางส่วนของพรรคก้าวไกลที่อาจเข้าข่ายสนับสนุนการกระทำของแกนนำเวทีชุมนุมที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ประชาชนก็ยิ่งเคลือบแคลงสงสัยว่านายปิยบุตรและพวกต้องการแก้ไขหมวดที่ ๑ มาตรา ๒ ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และหมวด 2  ว่าด้วยหมวดพระมหากษัตริย์ ด้วยหรือไม่? ขอให้แสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงออกมาอย่างชัดเจนตามวิสัยของสุภาพบุรุษ อย่าหลบหลังม่านอีกเลย" น.ส. ทิพานัน กล่าว

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการชุมนุมต่างๆ ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการก้าวล่วงสถาบัน   แม้ทั้งก้าวไกล - ก้าวหน้า ปฏิเสธการอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด  แต่ก็หลายครั้งที่สังคมเคลือบแคลงจนเกือบชัดว่า สรุปแล้วทั้งก้าวไกล - ก้าวหน้า อยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ ยิ่งเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต แกนนำบางท่านที่ปราศรัยบนเวทีสุ่มเสี่ยงต่อการก้าวล่วงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับนายปิยบุตร คณะก้าวหน้า และ ส.ส. พรรคก้าวไกลบางคนทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอดีตพรรคอนาคตใหม่  ผู้ที่เคยทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่วมกัน และเป็นผู้ที่ ส.ส. พรรคก้าวไกลใช้ตำแหน่งในการขอประกันตัวแกนนำดังกล่าว อย่างไรก็ตามการชุมนุมของนักศึกษาเป็นเรื่องปกติของการแสดงออก จะยั่วยุหรือเห็นต่างกับรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้มากขึ้น ไม่ต้องกล่าวโทษนักศึกษา แต่หากมีกลุ่มการเมืองที่สอดแทรกแนวคิดล้มล้างสถาบันฯเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งระวังให้มากและไม่ควรกระทำ

หน้าแรก » การเมือง