วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:51 น.

การเมือง

อธิบดี พช.นำข้าราชการถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.47 น.

อธิบดี พช.นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุม ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่อง นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างทางประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความ เหนื่อยยาก ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม กราศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขา ล้วนส่งผลให้ราษฎรมีงานอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพดี และมีความมั่นคง ในครอบครัว น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเอื้ออาทรต่อราษฎร ทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้นําพาความผาสุข ร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นที่ประจักษ์ประทับใจและได้รับการเทิดทูน ไว้เหนือเศียรเกล้าของพสกนิกรไทยทั้งมวล

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดทั้ง พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรชัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเกริกไกรไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ”

หน้าแรก » การเมือง