วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:47 น.

การเมือง

“จุรินทร์”สั่งกรรมาธิการแก้ รธน. ปชป. เร่งดันร่างผ่านวาระ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.37 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา 11.00 น. ที่สนามบินหาดใหญ่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องคณะกรรมการสมานฉันท์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า  ต้องถือว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะช่วยสร้างความปรองดอง สร้างความเข้าใจ และเป็นเวทีที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายที่ยังมีความเห็นแย้งกันอยู่นี้ สามารถมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันในการสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประธานรัฐสภาได้ลงนามให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาแล้ว 21 คน ซึ่งขณะนี้ที่มีตัวแทนแล้วประกอบด้วย ตัวแทนคณะรัฐมนตรี 2 คน ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 2 คน ตัวแทนวุฒิสมาชิก 2 คน รวม 6 คน ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ส่งชื่อมาแล้ว 5 คน รวม 11 คน แต่ยังขาดตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน 2 คน กับตัวแทนของผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่าย ๆ ละ 2 คน รวม 6 คน และยังมีในส่วนตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน ที่จะเป็นหน้าที่ของกรรมการสมานฉันท์เท่าที่มีอยู่ในขณะนี้คือ 11 คน จะได้เริ่มประชุมกันไปก่อนเพื่อดำเนินการสรรหาต่อไป 

“ผมก็หวังว่าขณะที่ฝ่ายที่เหลือยังไม่เข้าร่วม ก็อยากให้กรรมการเท่าที่มีอยู่ได้เดินหน้าไปพรางก่อน เพราะว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวให้กับประเทศ ซึ่งมันจะเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ ผมก็หวังว่าฝ่ายค้าน และฝ่ายอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าร่วมก็จะเข้าร่วมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและมีความพร้อมต่อไป” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

สำหรับในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีคำถามว่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นโดยเร็วตามเป้าหมาย เวลาที่กำหนดไว้หรือไม่นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า คงต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมช่วยกันผลักดันให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้กรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนของพรรค ได้เข้าไปผลักดันเร่งรัดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 2 เป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อจะได้นำกลับมาพิจารณาในวาระ 2 ให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็ว เพราะก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 ยังต้องมีการเว้นระยะเวลาไว้ 15 วัน 

“ประชาธิปัตย์อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่ 3 ภายในสมัยประชุมนี้ ซึ่งหมายความว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้กระบวนการถัดไปก็คือการนำไปสู่การทำประชามติ ทุกอย่างก็จะเร็วขึ้น” หัวหน้าพรรค ปชป. กล่าว