วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:46 น.

การเมือง

"อนุทิน"ยินดี"บิ๊กตู่"เข้ามาช่วยจัดการวัคซีน ยันหนุนสุดแรงเพื่อประชาชน

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564, 19.46 น.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงประกาศคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาศูนย์ ศบค. เป็นประธานฯ ซึ่งไม่มีรายชื่อ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ในคณะทำงานดังกล่าว ว่า ตนรับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว ก็รู้สึกดีใจที่นายกฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องวัคซีนเพื่อประชาชน และขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาช่วยดำเนินงาน ส่วนตนก็จะได้ไปเน้นการบริหารจัดการด้านการแพทย์ การดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ในคำสั่งที่ไม่มีรายชื่อของ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ในคณะทำงาน นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาใดๆ โดยคณะทำงานมีประธานฯ เป็น ศ.เกียรติคุณนพ.ปิยสกล ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการ สธ. ที่มีความคุ้นเคยในระบบราชการมากกว่าตนเสียอีก ส่วนคณะทำงานท่านอื่นๆ ก็เป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ ทั้ง ปลัด สธ. อธิบดีกรมต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าหากพบปัญหาในการทำงาน ก็คงมีการนำมาหารือกับตน ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
          
"ผมทำงานนึกถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าเรื่องอื่น และไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากให้การสนับสนุนการบริหารงานเต็มที่ ผมไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดๆ ทั้งสิ้น"  นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ตนเองก็จะไปเน้นเรื่องการบริการวัคซีนให้ประชาชน เพราะตอนนี้มีวัคซีนที่เข้ามาแล้วมากกว่า 2 ล้านโดส จากบริษัทซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งตนต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ และก็ยังมีวัคซีนซิโนแวคที่จะเข้ามาในปลายเดือน เม.ย. อีก 5 แสนโดส ที่จะต้องเร่งดำเนินการกระจายไปในพื้นที่เสี่ยง เร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับคนทำงาน

ทั้งนี้ภายหลังจากพล.อ.ประยุทธ์  ได้เชิญตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการจัดหาวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน เมื่อ 9 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น โดยมอบหมายให้นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อหารือถึงแนวทางให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน
          
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้ง 1.นพ.ปิยะสกล เป็นประธานคณะทำงาน ขณะที่คณะทำงาน ประกอบด้วย 2.นพ.โสภณ เมฆธน เป็นรองประธาน 3.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 5. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
          
6.อธิบดีกรมควบคุมโรค 7.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 8.ศาสตราจารย์ พิชัย สนแจ้ง9.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 10.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ 11.พญ.เมชินี ไหมแพง 12.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี 13.นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 14.นพ.นพพร ชื่นกลิ่น 15.นพ.บุญ วนาสิน 16.พญ.เจรียง จันทรโกมล 17. นายประทีป กีรติเรขา เลขานุการ และ 18.ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขานุการคณะทำงาน
          
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ เสนอแนวทาง และมาตรการในการจัดหาวัคซีนโควิด สำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน? ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีผลตั้งแต่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา
          
ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฎชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุขแต่อย่างใด

หน้าแรก » การเมือง