วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:28 น.

การเมือง

เรื่องส่วนตัว! “สิระ” หนุน กมธ.กฎหมาย ดันแก้เซ็กทอยถูกกฎหมาย ลดปัญหาฆ่าข่มขืน

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.53 น.

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564   เวลา 11.00 น.นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พปชร. ประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าเซ็กทอยไร้คุณภาพและเกิดเหตุไฟฟ้าชอตผู้ใช้งานปางตายว่า ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการนำเข้า เพื่อจำหน่ายเซ็กส์ทอย อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมว่าจะใช้ เซ็กส์ทอยกับบุคคลกลุ่มใดได้บ้าง และสามารถควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ ศคบ.ที่จะเข้าไปดูแลได้ และยังทำให้รัฐจัดเก็บภาษีส่วนนี้ได้อีกด้วยเหมือนที่หลายๆประเทศทำกัน แต่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาต ทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล  ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายเพราะจะเกิดประโยชน์ในหลายด้านลดปัญหาอาชญากรรม การฆ่าข่มขืน ลดปัญหาการหย่าร้างและปัญหาในครอบครัวได้ จากปัญหาความต้องการทางเพศที่ไม่สมดุล

การแก้กฎหมายเรื่องนี้ เชื่อว่าสามารถทำได้เพราะไม่ได้ไปขัดต่อความสงบสุขของประชาชน ต่างจาก การแก้กฎหมายเพื่อการพนันหรืออบายมุขอื่นๆ และยังลดปัญหาการลักลอบนำเข้า เซ็กทอยที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายแก่ชีวิตประชาชนได้ โดยกรรมาธิการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎรพร้อมที่จะศึกษาการแก้กฎหมายเรื่องนี้ หากมีการร้องเรียนเข้ามา เพราะถือเป็นเรื่องสิทธิของประชาชน ที่กรรมาธิการมีหน้าที่ 

ส่วนที่คนบางกลุ่มมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ นายสิระ กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเมืองพุทธเช่นกันควรคำนึงถึงผลประโยชน์ ทางสังคมมากกว่าซึ่งจะต้องมาศึกษากัน

หน้าแรก » การเมือง