วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:05 น.

การเมือง

"รัฐสภา"บิ๊กคลีนนิ่งห้องสื่อ ตรวจ ATK พบนักข่าวติดเชื้อโควิด

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.21 น.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด เช็ดถูและพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภา หลังพบผู้สื่อข่าวติดเชื้อโควิด-19 และเข้ามาทำงานที่รัฐสภา รวมถึงทำความสะอาดห้องแถลงข่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ขณะเดียวกันก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะมีการตรวจ ATK ให้กับ ส.ส. และเจ้าหน้าที่ รวมถึงสื่อมวลชนด้วย
          
ทั้งนี้ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 15-16 ก.ย. และจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา 17 ก.ย. จากนั้นจะปิดสมัยประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่18 ก.ย. เป็นต้นไป โดยแม้จะมีส.ว. ติดโควิดเข้าประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 10 ก.ย. และมีบุคลากรของรัฐสภา ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน นับตั้งแต่เดือน เม ย. ที่ผ่านมา แต่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันไม่กระทบกับการประชุมและสั่งประชุมตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดเข้มข้น จำกัดสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าว สำนักละ 1 ทีม

สภาฯรับหลักการ ร่างแก้ไข ป.อาญา ตั้ง 39 กมธ.พิจารณา แก้ไขให้สอดคล้องหลักสากล 

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....​ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ ในวาระรับหลักการ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรบโทษทางอาญา จากเดิมที่กำหนด10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่กำหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก กำหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษ ทางการเพทย์ระบุว่า  เด็ก อายุ 7 -12 ปี ยังพัฒนาความคิด สติปัญญาและจริยธรรมไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้ การวิจัยศึกษาที่เกี่ยวกับการกระทำของเด็กพบว่า เด็กที่อายุน้อย เมื่อกระทำผิด มีแนวโน้มจะกระทำผิดซ้ำ และเป็นนิสัย หากนำเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนวัยอันควรมีผลเสียต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ นอกจากนั้นพบว่า สถิติเด็กอายุ 7 - 12 ปี กระทำผิดมีแนวโน้มลดลง และที่สำคัญ คือ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 282 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 39 คน ใช้เวลาพิจารณา 7 วัน นัดประชุมกมธ.นัดแรก 24 ก.ย.

 

หน้าแรก » การเมือง