วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:17 น.

การเมือง

พระเสียดายแดดมอง! จ่ายเงินชดเชยประกันราคาข้าว แค่หวังผลทางการเมือง

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 08.27 น.

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เพจ พระปัญญาวชิรโมลี นพพร ได้โพสต์ข้อความว่า เห็นข่าวแล้วปวดใจ 

ข่าวประกันราคาข้าว หรือจ่ายเงินชดเชย จ่ายเงินเยียวยา หลังฤดูทำนามีทุกปีคิดรวมกันตั้งแต่ได้ยินมาคงจะหลายแสนล้านแล้ว มันเป็นผลดีของนักการเมืองเอาเงินหลวงมาแจกชาวบ้านเพื่อหวังผลทางการเมือง แต่เขาโฆษณาว่าเพื่อความอยู่ดีกินดี  ความจริงคืออยู่ดีกินช่วงเดือนแรกที่รับเงินเท่านั้นล่ะที่เหลือคือจนเหมือนเดิมตลอดปีตลอดชาติ มันขาดความยั่งยืน

ถ้าทยอยสร้างความเข้มแข็งของประชาชนอย่างยั่งยืนปีละ 20% แบ่งจากงบให้เปล่ามาให้ชุมชนที่พร้อมกันรวมกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มโคก หนอง นา ตั้งโรงอบ โรงสีข้าว นำร่องชุมชนที่มีศีลธรรม สมาชิกใดไม่มีศีลห้าให้ออกจากกลุ่มไปก่อนจนกว่าจะรักษาสัตย์ รักษาศีลได้ค่อยพิจารณารับเข้าโดยสมาชิกในกลุ่มคัดสรรกันเอง สีข้าวขายเอง หรือมีสินค้าเกษตรอื่นแปรรูปขายตามช่องทางต่างๆ ทุกวันนี้มีการสร้างจุดขายมากมาย หรือมีการจองล่วงหน้าเช่นข้าว Rice berry Organic ศรีแสงธรรม หรือผลิตภัณฑ์โคกอีโด่ย เป็นต้น

ชุมชนไหนพร้อมหรือทำได้ดี ปีถัดมาก็สนับสนุนเงินทุนเข้ากลุ่มเพื่อดำเนินการ หรือขยายกิจการภายใน 5 ปีครบทุกตำบล และชุมชนแรก ๆ ก็ไม่ต้องสนับสนุนเพราะยืนด้วยลำแข่งตนเองได้แล้ว รู้จักปริมาณการผลิตที่พอดี ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผสมผสาน เขตเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคของไทย และก็จะเป็น BCG Model ที่ยั่งยืนดีกว่าเอาเงินงบประมาณมาหว่านช่วงหาเสียงแล้วให้นักการเมืองมาตีกินว่าเป็นความสามารถช่วยเหลือประชาชน

หน้าแรก » การเมือง