วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:57 น.

การเมือง

"รฎาวัญ"วอนชาวราชบุรีเลือกเบอร์ 3 เป็น ส.ส.เขต 3 ช่วยดันศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.54 น.

"รฎาวัญ" ร้อง กกต.ราชบุรีป้องกันบัตรผี ซื้อขายเสียงและเพิ่มรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลื้อกตั้งซ่อม 21 พ.ค. ประกาศนโยบายนำพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปลุกชาวพุทธร่วมผลักดัน จี้สำนักพุทธจัดพุทธพาณิชย์ตัวทำลายศรัทธาศาสนาพุทธ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565   นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพณิชพงศ์ แสงทอง รองหัวหน้าพรรค และนายภิญโญศิลป์  สังวาลวงศ์ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จังหวัดราชบุรี เบอร์ 3 พรรคเสมอภาค โดยมี 4 ข้อเสนอให้ กกต.ราชบุรีเร่งดำเนินการดังนี้;

1.เนื่องจากมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ โดยใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนประชาสัมพันธ์ทุกวัน, ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ไปตามชุมชนให้ทั่วถึง ฯลฯ

2. รณรงค์เชิญชวน ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่านอนหลับทับสิทธิ์ กกต. ควรทำหนังสือขอความร่วมมือโรงงาน บริษัท ห้างร้าน แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันเสาร์เป็นวันทำงานของหลายบริษัทหลายองค์กร เกรงว่าจะไม่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

4. สำหรับผู้ที่ต้องไปประกอบภารกิจ ไปประชุมสัมมนานอกพื้นที่เขต 3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี เร่งประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลเหล่านี้ ติดต่อแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีล่วงหน้าพร้อมยืนยันหนังสือเชิญ หรือหนังสือมอบหมายจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อขอใช้สิทธิ์หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

4. ขอให้ดำเนินการป้องกันการซื้อสิทธิ์ของผู้สมัครและการขายเสียงของประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบอย่างทั่วถึง ว่าประชาชนผู้ขายเสียงก็มีความผิดตามกฎหมาย และควรบอกโทษให้ประชาชนทราบโดยละเอียดอย่างทั่วถึง นอกจากการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆแล้ว ควรทำเป็นเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นด้วย

5. ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี พิจารณาดำเนินการป้องกันไม่ให้มีบัตรผีในทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด เนื่องจากได้รับเบาะแสมาว่าหลายหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านมาจำนวนคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จึงขอให้ นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี ระมัดระวัง และกำกับดูแล เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ซึ่งนายสมชาย โถววิริยะกุล รอง ผอ.กกต.ราชบุรี เป็นผู้รับหนังสือจากหัวหน้าพรรคเสมอภาคแล้วได้ชี้แจงว่า การแจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ของ กกต.ราชบุรีได้จัดทำและส่งทางไปรษณีย์ให้ 10,000 กว่าครัวเรือนแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดทำป้ายแนะนำผู้สมัครทั้งสามพรรค  ขนาด 1.2 เมตร×2เมตร 240 ป้าย ไปติดไว้ในอำเภอโพธาราม 158 ป้าย ในอำเภอจอมบึง 82 ป้ายโดยจะเริ่มติดตั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ และรับที่ดำเนินการป้องกันเรื่องบัตรผีตามที่นางรฎาวัญให้ข้อสังเกต

โอกาสนี้นางรฎาวัญ ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงนโยบายพรรคเสมอภาคในการปีองกันปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ที่กำลังเป็นข่าวครึกโครมว่า เรื่องที่มีการบุกไปถ่ายคลิปหลวงปู่แสงนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย เรื่องเช่นนี้เป็นการบั่นทอนความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ เหมือนจงใจฆาตกรรมพระสงฆ์ และสำนักพระพุทธศาสนาไม่ควรเงียบอย่างนี้ควรออกมาปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้มากกว่านี้ 

"พรรคเสมอภาคเรามีนโยบายจะนำพระพุทธศาสนากลับมาเป็นศาสนาประจำชาติให้ได้ ขอวิงวอนชาวพุทธในประเทศที่มีมากกว่า 93% อย่านิ่งเฉย อย่าปล่อยให้มีการทำลายพระพุทธศาสนา ทำลายพระสงฆ์ที่ดีเลย ชาวพุทธทุกคนต้องจับมือรวมพลังกันให้มากที่สุดเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายในรัฐสภาให้สำเร็จแม้จะใช้เวลาก็ต้องทำ นอกจากนี้พรรคเสมอภาคจะเสนอตั้ง"สภาธรรม" เพื่อให้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายราชการ และฝ่ายประชาชน ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนยาวนานตลอดไป"นางรฎาวัญกล่าว

หน้าแรก » การเมือง