วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:17 น.

การเมือง

กกต.เตรียมพร้อมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-สก. แบบเรียลไทม์

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.16 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สถาบันพระปกเกล้า เตรียมพร้อมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ)
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ)โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสถาบันพระปกเกล้าในการเตรียมพร้อมการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
 
ในการนี้ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ประมาณ 2,500 คน ซึ่งอาสาสมัคร 1 คน จะทำหน้าที่ดูแล 3 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) 
 
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนงานสนับสนุนข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นตามกรอบระยะเวลาของกระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตามลำดับต่อไป
 
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ทาง www.ect.go.th และ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร  

หน้าแรก » การเมือง