วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:53 น.

การเมือง

กกต. ติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม สส.ลำปาง เขต 4

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 16.03 น.
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ  ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
 
โดยมี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางให้การต้อนรับ