วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:18 น.

การเมือง

เยาวชนขอนแก่นฝากทีมเศรษฐกิจไทยสร้างไทย ช่วยหาสินเชื่อการเกษตรลดต้นทุนการผลิต

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 20.13 น.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้จัดงาน Policy Hackathon  “คนตัวเล็กเล่นใหญ่” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับฟังความเห็นของนักศึกษาต่อการออกนโยบายแก้ไขเศรษฐกิจไทย ด้วยกิจกรรม Hackathon โดยนักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันออกแบบนโยบาย เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจของภาคอีสานได้อย่างไร โดยมีทีมคนรุ่นใหม่พรรคไทยสร้างไทยมาเป็นพี่เลี้ยง มีการเสนอนโยบายที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ การสร้างตลาดในการค้าขาย และ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ ปัญหาการเกษตรโดยมีการพูดถึงปัญหาของ พ่อค้าคนกลาง ปัญหาของราคาต้นทุนการผลิต และปัญหาด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มที่ชนะ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท   

จากนั้นทีมงานพรรคไทยสร้างไทย ร่วมฟังเสวนา “หมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลิกเศรษฐกิจภาคอีสาน” โดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์, และผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการกระตุ้นให้เกิดการค้าขายสร้างรายได้ใหม่ๆ จากเวทีหมอลำ การปรับตัวสู่ออนไลน์ และการผสมผสานหมอลำเข้ากับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประกวดนางงาม หรือแม้กระทั่งเพลงแร็พ เพื่อพัฒนาให้หมอลำก้าวไปจากตลาดท้องถิ่น สู่ตลาดโลก เป็น Soft Power ของไทย ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

หน้าแรก » การเมือง