วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:11 น.

อสังหา

บ้านสบายเพื่อยายตา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 14.01 น.

บ้านสบายเพื่อยายตา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ล่าสุดปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุใน จ.ขอนแก่น และนครพนม 12 หลัง  ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนุนให้การเคหะแห่งชาติ ขยายโครงการมากขึ้น เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุไทย

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นอกเหนือจากภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนแล้ว ยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยด้วย โดยเฉพาะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ซึ่งการเคหะแห่งชาติร่วมกับภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี  2553 ที่ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จนถึงปี 2560 รวมทั้งสิ้น 146 หลัง และในปี 2561 ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 12 หลัง ใน จ.ขอนแก่น และ จ.นครพนม

 

 

“เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุที่สูงขึ้น ในขณะที่สภาพที่อยู่อาศัยเดิมไม่อาจตอบสนองการอยู่อาศัยได้ดีนัก เราจึงเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างใหม่  รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ”

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติร่วมกับเทศบาลเมืองศิลาได้จัดพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

 

ทางด้าน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่นับวันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โครงการบ้านสบายเพื่อยายตาของการเคหะแห่งชาติ นับเป็นโครงการที่ดี สอดรับกับนโยบายของกระทรวง เท่ากับสร้างความเป็นธรรมในสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

พล.อ.อนันตพร ยังกล่าวสนับสนุนโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา โดยขอให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาขยายโครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ “เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคม และคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับการดูแลใส่ใจ และสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วน ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น”

 

...