วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:42 น.

ภูมิภาค

จ.ประจวบฯประกอบพิธีเนื่องในวันกองทัพไทยครบรอบ 427 ปี

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 18.20 น.

 

จ.ประจวบฯประกอบพิธีเนื่องในวันกองทัพไทยครบรอบ 427 ปี


วันที่ 18 ม.ค. 62 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

 


ขณะที่กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบฯ นาวาอากาศเอกอนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ นายทหาร ข้าราชการในสังกัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีสงฆ์และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ที่ฝูงบิน 501 โดยผู้บังคับการกองบิน 5 ได้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนและอ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากนั้นมีพิธีสวนสนาม โดยมีทหารกองประจำการจำนวน 189 นายและข้าราชการทหารอีก 7 นายร่วมพิธี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง ความเกรียงไกรและความเข้มแข็งของกองทัพ พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 

“วันกองทัพไทย” ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณ จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำราว่าปี พ.ศ.2136) เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ต่อมาในภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วน่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ในปัจจุบันวันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราชที่ผ่านมา 427 ปี.