วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:03 น.

ภูมิภาค

สุดปลื้ม !ร.ร.อนุบาลขอนแก่น นร.ป.6 สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 คะแนน ถึง 15 คน

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.15 น.

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในช่วง 3 ปีย้อนหลังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชานั่นคือสิ่งที่ยืนยันถึงผลสัมฤทธิ์ ในด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

 


   

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ถึงเวลาที่หลายๆโรงเรียนทั่วประเทศไทยกำลังรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว สำหรับ ผลการสอบโอเน็ต O-NET ปี 2564 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้สอบไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดย สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศว่าผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ประกาศในวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งก็เป็นไปตามนัดหมาย โดย นายสุเวศน์ บวรพาณิชย์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้แสดงความยินดี กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ที่มีผลสอบคะแนน (O-NET) โอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม สูงกว่าระดับชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน แยกเป็นสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม 7 คน  พร้อมทั้งสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 8 คน  ต่อสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น   และ 1ในจำนวนนั้นมีเด็กนักเรียนชายที่สามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 ทั้ง 2 วิชาคือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ คือ ด.ช.เทพทัต อนันต์สุวรรณชัย นร.ชั้น ป.6/9

 


นายสุเวศน์  ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า การศึกษาปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ซึ่งการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียว เพื่อจบการศึกษาด้านเดียว คงไม่ได้ แต่ถ้าให้เด็กได้จัดกิจกรรมที่ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้อ่านออกเขียนได้ สะกดคำได้ หรือที่เรียกว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรม เช่นการทำโรงเรียนแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ( Waldorf ) ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึง อายุ 5 ขวบขึ้นไป  เพราะว่ามีคุณครูที่ความสามารถสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี   สามารถที่จะตีโจทย์คณิตศาสตร์ได้ดี นับได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีคุณภาพ


   

นายสุเวศน์ กล่าวอีกว่าต้องขอขอบคุณ ครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ต่างๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้บริหารเกิดความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นอย่างดี  จนก้าวสู่เป็นโรงเรียนระดับประเทศ โดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่มเครือข่ายต่างๆเพราะว่าไปโรงเรียนชั้นนำอยู่แล้ว  โดยเฉพาะ สพป.ขอนแก่น เขต 1.ที่ได้มุ่งเน้นพัฒนาครูบุคลากรอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ รร.อนุบาลขอนแก่น สามารถพัฒนาต่อยอดความสำเร็จนี้ และจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป ซึ่งปีนี้มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มโอเน็ต100 % ในวิชาคณิตศาสตร์ 7 คนแล้วก็ภาษาอังกฤษ 8 คนรวม 15 คน และ สอบได้คะแนนเต็ม 100 % ทั้ง 2 วิชา 1 คน