วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:37 น.

ภูมิภาค

สุดฟิน! "แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ" ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ใน มข.

วันพฤหัสบดี ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 19.48 น.

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเที่ยวแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ แปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้สาขาวิชาพืชไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป

 

 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10  โดยมี รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร คณบดี บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน

 


   

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565  ในวันนี้  และขอชื่นชมการจัดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ  ที่ได้จัดงานอีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้บัณฑิต ญาติบัณฑิตมีความภาคภูมิใจ และเป็นสถานที่บันทึกความประทับใจให้กับพวกเขาเหล่านั้น จากรายงานของนักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ตนรู้สึกชื่นชมรูปแบบของการจัดงาน ความร่วมมือร่วมใจ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้เนรมิตภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับบุคคลทั่วไป ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และในครั้งนี้ รูปแบบในการจัดงานก็มีความหลากหลาย แตกต่าง และสวยงาม ไม่เหมือนครั้งที่ผ่าน ๆ มา