วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:37 น.

สังคม-สตรี

“HMC Medical Center” บริการแบบมืออาชีพ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 18.21 น.

ณัฐนันท์ สหวัฒน์  ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแห่ง “เอชเอ็มซีคลินิก” (HMCClinic)ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม จัดกิจกรรม “อบรมความพร้อมด้านบริการแบบมืออาชีพ” พร้อมเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างงานบริการแก่พนักงาน โดยมี สมบัษรถิระสาโรช ,นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์ ร่วมให้ความรู้ พร้อมด้วย พญ.ภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์ และทวี ภัทรกิจวานิช เข้าร่วมงาน ณ เอชเอ็มซี คลินิก ชั้น 20 อาคาร 253 ถนนอโศกวันก่อน