วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:24 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.28 น.

“ครูนก ศิตาพยากรณ์” ถ่ายทอดวิชาลงนะหน้าทอง พล.ต.ต.หลวงชนินทรพิทักษ์ -อ.สัมพันธ์ กำบังภัย

“ครูนก ศิตาพยากรณ์” ถ่ายทอดวิชาลงนะหน้าทอง

พล.ต.ต.หลวงชนินทรพิทักษ์ -อ.สัมพันธ์ กำบังภัย

 

           

♦♦♦ “การลงนะหน้าทอง” เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของลัทธิพราหมณ์ขั้นสูง ซึ่งมีพลังอำนาจด้านการเพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม เสริมสร้างบารมีสง่าราศี ในสมัยโบราณผู้ที่ทำหน้าที่ลง นะหน้าทอง จะต้องเป็นพราหณ์เท่านั้น แต่ปัจจุบันเวลาผ่านไปได้มีการรับศิษย์เป็นฆราวาส จึงทำให้พบเห็นฆราวาสทำพิธีนี้ได้เช่นกัน “วิชา นะหน้าทอง”  สืบเนื่องมาจากวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ กล่าวคือในเรื่องรามเกียรติ์นั้นมี พระลักษณ์ ซึ่งมีรูปกายเป็นสีทอง สง่างาม เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา ด้วยรูปลักษณ์ดังกล่าว ทำให้ในกาลต่อมาจึงได้ถือเป็นคติในการสร้าง หน้าพระลักษณ์ สำหรับครอบให้มีเสน่ห์ เมตตา และเกิดวิชาสายเมตตามหานิยมและมหาเสน่ห์ จัดเป็นวิชาชั้นสูง ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธคุณไม่ใช่วิชาสายดำ

           

 

♦♦♦ “ มนตราพระลักษณ์สะกดใจ”  ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี มีพลังอำนาจในด้านเพิ่มเสน่ห์ เมตตา มหานิยม เสริมบาร มีสง่าราศี แม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยี มากมายเพียงใด ไม่สามารถหยุดยั้งพลังแห่งความศรัทธาในการ ลงนะหน้าทองและครอบหน้ากากพระลักษณ์ ให้น้อยลงเลย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็ไม่ทำให้ความเชื่อเหล่านี้ลดลงไปเลย ดารา นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ ต่างก็ตั้งใจเดินทางมาเพื่อมาให้ลง นะหน้าทอง กันถึงที่นี่ วิชาการลงนะหน้าทอง เป็นศาสตร์ที่มีอำนาจสูงส่งด้านการส่งเสริมดวงชะตาบารมี สิริมงคล รวมไปถึงเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ และโชคลาภ ผู้ใดได้ลงนะหน้าทองถือเป็นวาสนาแห่งบุคคลนั้น ที่ไม่เคยมีใครรักก็กลับมามีคนเมตตารักใคร่ ที่ทำมาหากินไม่ดีก็กลับมาค้าขายดีมีกำไร จะบังเกิดสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต พลิกชะตาจากที่ร้ายให้กลายเป็นดี ทำให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

 

           

 

♦♦♦ “ใครเหมาะกับการลงนะหน้าทอง” ความจริงแล้วอาชีพไหนก็ทำได้ ขอเพียงศรัทธาในพุทธคุณของ นะหน้าทอง เพราะ “ทอง คือ ธาตุทอง” เป็นธาตุแห่งพลัง สามารถซึมซับพลังทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เข้ามาในตัวผู้ที่ได้ลงนะหน้าทอง พลังทั้งสองทำให้ สิริของเราสมดุล มีความสว่าง มีสง่าราศีเกิดขึ้น ก็จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น คุณสมบัติของทอง ไม่ว่าจะเจอไฟ ดิน ลม น้ำ ทองก็ยังคงสภาพของทอง ไม่เสื่อมสภาพไป ยังทรงคุณค่าแห่งทอง ไม่ว่าอาชีพใดก็สามารถลงนะหน้าทองได้

 

           

 

♦♦♦ “จุดที่ลงนะหน้าทอง” มักจะเห็นการลงนะหน้าทองกันที่บริเวณหน้าผาก แต่ทั้งนี้การลงนะหน้าทอง “สูตรของครูนกศิตาพยากรณ์” จะมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 

1. หน้าผาก เป็นจุดใหญ่ที่สุดของใบหน้าและถือเป็นจุดที่สามารถเห็นเด่นชัด จุดนี้ถือว่าเป็นที่รวมของสิริบนใบหน้า และเป็นจุดสำคัญที่สุดในการลงนะหน้าทอง 2. แก้ม ทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้เป็นที่รัก การลงที่แก้มจะเรียกว่าวิชาพรหมสี่หน้า เป็นเมตตาอย่างประเสริฐ  3. คาง เป็นส่วนที่ต่ำสุดของใบหน้า ลงจุดนี้เพื่อเป็นที่เคารพยำเกรง  4. จมูก เป็นส่วนที่โดดเด่นของใบหน้า ลงจุดนี้เพื่อให้ได้รับความเอ็นดูเมตตา ถ้าต้องการลงเต็มสูตร  1. หน้าผาก เป็นจุดใหญ่ที่สุดของใบหน้าและถือเป็นจุดที่สามารถเห็นเด่นชัด จุดนี้ถือว่าเป็นที่รวมของสิริบนใบหน้า และเป็นจุดสำคัญที่สุดในการลงนะหน้าทอง  2. แก้ม ทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้เป็นที่รัก การลงที่แก้มจะเรียกว่าวิชาพรหมสี่หน้า เป็นเมตตาอย่างประเสริฐ  3. คาง เป็นส่วนที่ต่ำสุดของใบหน้า ลงจุดนี้เพื่อเป็นที่เคารพยำเกรง  4. จมูก เป็นส่วนที่โดดเด่นของใบหน้า ลงจุดนี้เพื่อให้ได้รับความเอ็นดูเมตตา 5. เปลือกตา ตาคือประตูของหัวใจ ลงจุดนี้เพื่อให้ยามที่ใครสบตาเรา ผู้ที่มองเราอยู่จะรู้สึกนึกรักและนิยมในตัวเรา 6. กราม เป็นส่วนของภูเขาบนหน้า ลงจุดนี้เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยามพูด 7. ติ่งหูสองด้าน เป็นจุดที่สำคัญในชีวิต เป็นที่สถิตของเทวดารักษาอายุ  8. เนินอก เป็นจุดแห่งจิตใจ เพื่อเป็นที่รักเมื่อจะกระทำการใด 9. กระหม่อม เป็นจุดเข้าออกของวิญญาณและปราณพลังชีวิต เป็นจุดศูนย์รวมของพลังชีวิตมนุษย์ และเป็นที่สถิตของเทวดา เป็นศูนย์รวมของจักระทั้งปวง 10. ลิ้น เรียกว่าสาลิกาลิ้นทอง เป็นวิชาลงทองที่มีสูตรเฉพาะแยกออกมาอีกวิชาหนึ่ง “ ข้อห้าม”  หลังจากทำพิธีลง นะหน้าทอง เรียบร้อยแล้ว มีข้อห้ามดังนี้ 1.ห้ามพูดหยาบคาย ด่าพ่อว่าแม่  2.ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วม  3. ห้ามกินของเหลือจากคนอื่น ห้ามกินน้ำร่วมกับผู้อื่น (ร่วมแก้ว ร่วมขวด)  4. ห้ามกินของเซ่นไหว้ ของงานศพ  5. ห้ามลอดราวตากผ้า 6. ห้ามคนเล่นหัว  7. ห้ามลอดต้นกล้วยที่มีหัวปี  8. ห้ามลอดใต้ถุนบ้าน ที่มีศพอยู่บนบ้าน 9.ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนธรณี

           

 

♦♦♦ ข้อห้ามต่าง ๆ เป็นไปตามจารีตสืบต่อมาแต่ครั้งโบราณที่ควรปฏิบัติ แต่ที่ควรระลึกถึงนอกเหนือจากความศรัทธา และคาถาอาคมของครูบาอาจารย์แล้ว สิ่งที่แฝงมาด้วยก็คือ “การเตือนสติให้อยู่ในศีลในธรรมและเป็นคนดี” เพราะแม้จะลงคาถา ลงทองให้เต็มตัวสักแค่ไหน แต่เป็นคนพาล ไม่มีศีลธรรม ไม่มีคุณธรรม ก็ไม่มีค่าไร้ความหมาย สิ่งดีงามก็ไม่คงอยู่ด้วย ลงนะหน้าทองมีค่าครู 5 จุด 1,999 บาท 108 แผ่น ค่าครู 3,999 บาท สิ่งที่ต้องเตรียมมา ผลไม้ 5 อย่าง (ยกเว้นผลไม้ที่มีเมล็ดมาก เช่น ฝรั่ง น้อยหน่า) ดอกไม้ 5 สี น้ำ 5 สี ขนมไทย 2 ชนิด บายศรี 1 คู่ หมากพลู 1 ชุด ติดต่อสอบถามโทร 080-9699159