วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:20 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.52 น.

“หลวงปู่บุดดา” สร้างพระทำถนนให้โรงเรียน เหรียญรุ่น “มหาบารมี 62” เปิดจองแล้ว

หลวงปู่บุดดาสร้างพระทำถนนให้โรงเรียน

เหรียญรุ่น “มหาบารมี 62เปิดจองแล้ว

        

 

♦♦♦ “หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร” เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สูงด้วยเมตตาและบารมี แม้กาลพรรษาถึง 109 ปี มีความจำเป็นเลิศประเสริฐสุด ดุจเพชรเม็ดงามแห่งเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานครที่ผู้คนทั้งปวงเห็นชอบแล้วในบารมีธรรมของหลวงปู่ที่ชอบอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ชอบสะสมสิ่งใดๆที่ได้มา ท่านเป็นสหธรรมมิกกับหลวงปู่ทวน ปุสสวโร เอื้อกิจในทางพระพุทธศาสนาซึ่งกันและกันตลอดมา หลวงปู่บุดดาและหลวงปู่โสรฬ ยโสธโร ยังดื่มกินมแม่คนเดียวกันทั้งที่มิใช่พี่น้องท้องเดียวจึงมีความคุ้นเคยกันมาแต่วัยเด็ก หลวงปู่บุดดา เป็นนักพัฒนาดูแลบริหารงานสำนักสงฆ์ใหม่เจริญสุขให้เป็นวัดป่าใต้พัฒนารามจากเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ปัจจุบันเป็นวัดทีมีความสวยสดงดงาม เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน ท่านศึกษาวิชาอาคมสมกับเป็นพระสุปฏิปันโนสมควรแก่การกราบไหว้บูชา อนาคต “เป็นพระเกจิคณาจารย์ 6 แผ่นดิน”

        

 

♦♦♦ หลวงปู่บุดดา มีความประสงค์จะทำถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนบ้านทับใหม่ จึงจัดสร้างเหรียญรูปไข่หารายได้สร้างถนน และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หลวงปู่ได้มอบหมายให้  สจ.นพจอม งามมีศรี และอ๊อฟ วังน้ำเย็น ดำเนินการออกแบบจัดสร้างเหรียญของหลวงปู่บุดดา ปี 2562 เป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่เห็นชอบให้ใช้ชื่อเหรียญรุ่นนี้ว่า “รุ่นมหาบารมี 62” ด้านหน้าเหรียญรูปหลวงปู่บุดดา ครึ่งองค์ห่มจีวรเฉียงมีสังฆาฏิบาดไหล่ ล้อมรอบด้วยอักขระเลขยันต์ของหลวงปู่ มีข้อความภาษาขอมและภาษาไทยใต้แนวโค้งด้านล่างว่า  หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร มหาบารมี 62 ส่วนด้านหลังเหรียญ มหาบารมี 62 มีข้อความตามแนวโค้งรูปเหรียญชิดขอบทั้งด้านซ้ายว่า สิทธิ กิจจัง สิทธิกมฺมัง ชิดขอบเหรียญด้านขวา  สิทธิลาโภ ชโยนิจจัง ด้านล่างหลังเหรียญ มีคำว่า วัดป่าใต้พัฒนาราม  ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตรงกลางหลังเหรียญเป็นยันต์ประจำตัวของหลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร

           

♦♦♦ สจ.นพจอม งามมีศรี และ อ๊อฟ วังน้ำเย็น ผู้ร่วมกันสร้างเหรียญหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม ปี 42-43 ที่โด่งดังที่สุดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ได้รับฉันทานุมัติให้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่บุดดา รุ่นมหาบารมีกล่าว่า หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร ได้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้  สจ.นพจอม  งามมีศรี จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้อย่างถูกต้อง โดยระบุเหตุผลว่า หลวงปู่บุดดามีเจตตาให้สร้างเหรียญรูปไข่ รุ่น มหาบารามี 62 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำรายได้ไปสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนบ้านทับใต้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและนักเรียน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้วเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์  จึงอนุญาตให้สร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมแรงร่วมใจทำบุญสร้างถนน  ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

           

 

♦♦♦ “เปิดจองแล้ว” เหรียญหลวงปู่บุดดา  “รุ่น มหาบารมี 62” ร่วมทำบุญสร้างถนนดอนกรีตทางเข้าโรงเรียนบ้านทับใหม่ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างดังนี้ (1) มหาบารมีเนื้อทองคำ 3 เหรียญ   (2) เนื้อเงินหน้าทองคำนำฤกษ์ 19 เหรียญ  (3) เนื้อเงินลงยาสีแดง นำฤกษ์ 29 เหรียญ (4) เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน นำฤกษ์ 29 เหรียญ  (5)เนื้อเงินลงยาสีฟ้า นำฤกษ์ 29 เหรียญ (6) เนื้อเงินลงยาสีเขียวนำฤกษ์ 29 เหรียญ (7) เนื้อเงินบริสุทธิ์นำฤกษ์ 29 เหรียญ (8) เนื้อเงินบริสุทธิ์ 109 เหรียญ (9) เนื้อมหาชนวนหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม ปี 42-43 ผสมเป็นชนวน หน้ากากเงิน 199 เหรียญ (10) เนื้อชนวนหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม ปี 42 -43 ผสมเป็นชนวน 399 เหรียญ(11) เนื้อนวะหน้ากากเงิน 199 เหรียญ(12) นวะโลหะผสมเต็มสูตร 399 เหรียญ(13)เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง  399 เหรียญ (14) เนื้อทองทิพย์หน้ากากเงิน 199 เหรียญ (15) เนื้อทองทิพย์ 499 เหรียญ (16) เนื้อทองแดงมันปู เนื้อทองแดงผิวไฟ เนื้อทองแดงผิวรุ้ง อย่างละ 6,000 เหรียญ(17) เนื้อทองแดง 999 เหรียญ (18) เนื้อเงินหน้ากากทองคำสมนาคุณท่านที่ยกลังสร้าง 199 เหรียญ  รายการที่ 1-16 ท่านที่ทำบุญยกลังมีของสมนาคุณให้เป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำ นอกจากนี้ยังมีรายตามสร้างตามสั่งจองอีกเช่น เป็นชุดทองคำ เนื้อเงินลงยาสีต่างๆ

           

 

♦♦♦ โดยดำริของหลวงปู่บุดดาประสงค์สร้างเหรียญทำถนนเข้าโรงเรียน จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้บูชาวัตถุมงคลครั้งนี้ ผู้จัดสร้างทั้ง สจ.นพจอม งามมีศรี และ อ๊อฟ วังน้ำเย็น ได้รับพรจากหลวงปู่บุดดาและได้รับมอบหมายให้จัดสร้างเหรียญ รุ่น มหาบารมี 62 จึงตั้งใจออกแบบและจัดสร้างด้วยความปลื้มปิติอย่างเต็มเปี่ยม แบบที่ออกมาจะเป็นเหรียญทีมีความสวยงามมีมิติเป็นที่ระลึกสืบต่อลูกหลานอย่างมีคุณค่ายิ่ง จึงขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญหลวงปู่บุดดา รุ่น มหาบารมี 62 เปิดให้บูชา 150 บาท ต่อ 1เหรียญเป็นเหรียญรายการลุ้นโชค ท่านใดประสงค์ที่ทำบุญยกลัง ผู้จัดสร้างสมนาคุณให้เหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำ 1 เหรียญ นอกจากนี้เป็นรายการตามสั่งจองเท่านั้น ทุกเหรียญมีโค้ดมีหมายเลขชัดเจน สอบถามสั่งได้ที่ อ๊อฟ วังน้ำเย็น  โทร.098 - 8788992 และ สจ. นพจอม 098 - 8979989 วัดป่าใต้พัฒนาราม หลวงพี่น้อย 092 – 7362978