วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:30 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 23.20 น.

สมโภชหิรัณยบัฏ “พระวิสุทธาธิบดี” ตั้งพระครูสมุห์สงบวัดตะเคียนเป็น “พระครูธรรมธร”

สมโภชหิรัณยบัฏ “พระวิสุทธาธิบดี”

ตั้งพระครูสมุห์สงบวัดตะเคียนเป็น “พระครูธรรมธร”

      

 

♦♦♦ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มีพิธีสมโภชหิรัณยบัฏ  พัดยศ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ “พระวิสุทธาธิบดี” (เชิด จิตฺตคุตฺโต) ป.ธ.๙  เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กรองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น จาก “พระธรรมดิลก” เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “รองสมเด็จ”ในราชทินนาม “พระวิสุทธาธิบดี” มีฐานานุกรมได้ 8 รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ ๑  พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูประกาศสรวุฒิ ๑ พระครูคู่สวด ๑  พระครูวิสุทธิ์สรคุณ พระครูคู่สวด  ๑ พระครูสังฆวิจัย  ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

           

 

♦♦♦ “พระครูธรรมธรสงบ ” เจ้าอาวาสวัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ได้รับการการเลื่อนแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมของ พระวิสุทธาธิบดี จาก  “พระครูสมห์สงบ” เป็น “พระครูธรรมธร”  ฐานานุกรม ทั้ง 8 รูป ได้เข้ารับพัดยศและตราตั้งจากท่านเจ้าประคุณรองสมเด็จ พระวิสุทธาธิบดี สำหรับพระครูธรรมธรสงบเข้ารับเป็นรูปที่ ๓ ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม วันที่ 27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.09 น. พระราชาคณะ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว พระราชาคณะ 20 รูปมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหิรัณยบัฏ พัดยศ เครื่องประกอบสมณศักดิ์และ ถวายภัตตาหารเพล

           

 

♦♦♦ คณะศิษย์พระครูธรรมธรสงบ เจ้าอาวาสวัดตะเคียน หลายร้อยคนไปตั้งรับเป็นขบวนแห่ฉลองสมณศักดิ์ “พระครูธรรมธร” จากปากทางเข้าวัดตะเคียน นำขบวนด้วยแตรวงใหญ่ ชาวตลาดน้ำวัดตะเคียน และญาติโยม ผู้มีความคุ้นเคยและเคารพศรัทธา ถึงวัดแล้วนำแห่รอบอุโบสถวัดตะเคียน มีญาติโยมและคณะศิษย์ไปแสดงมุฑิตาสักการะที่เราๆท่านๆเรียกกันว่าไปแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก มูลเหตุหนึ่งท่านพระครูธรรมธรสงบเป็นพระนักพัฒนาตัวจริงมีเท่าไหร่ทำให้วัดหมด จึงมีผลงานเป็นที่ประจักทำให้เป็นที่ศรัทธาแก่ญาติโยม จากวัดเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยเมื่อกว่า 10 ปีก่อนแม้ปัจจุบันไม่มีรถสาธารณะรถเมล์ผ่านเข้าออกผู้คนก็ยังหลั่งไหลไปทำบุญท่องเที่ยวตลาดน้ำรับประทานก๋วยเตี๋ยวราคาวัด ไหว้พระ รอดโบสถ์ สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา แบบไม่มีราคาค่างวดยากดีมีจนทุกคนเหมือนกันมีก็ทำตามศรัทธา ท่านพัฒนาวัดตะเคียนให้เจริญรุ่งเรือง มีตลาดน้ำที่โด่งดังได้รับการยกระดับเป็นตลาดต้องชมของกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีชาวบ้านในคลองบางคูเวียง เชื่อมต่อออกคลองบางกอกน้อย ยังมีชาวสวนผักสวนผลไม้อยู่จำนวนหนึ่ง นำผลผลิตในท้องถิ่นลงเรือล่องมาจอดหน้าวัดซึ่ง พระครูธรรมธรสงบ ได้พัฒนาเป็นทางเดินชอบปิ้งมีผู้ค้าขายทั้งในเรือและบนบก ทำท่าน้ำตลอดริมคลองอย่างสวยงามและร่มเย็นยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร ยกระดับสูงขึ้นอีกชั้นเป็น ร้านอาหาร ผักสวนครัว วางโต๊ะอาหารอย่างมีระเบียบสวยงามทุกคนไปแล้วมีความสุขกับการท่องเที่ยว ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของวัดตะเคียนเวลานี้คือก๋วยเตี๋ยวหมู ขายชามละ 15 บาทกว่า 10 ปีไม่มีการขึ้นราคาแม้ราคาหมูราคาผักราคาเส้นก๋วยเตี๋ยวจะเพิ่มขึ้น วัดตะเคียนยังคงไว้ในราคานี้ มีปริมาณที่กินชามเดียวก็อิ่มอร่อย ผู้ที่มารับประทานแม้จะต้องเข้าคิวรอเรียกด้วยไมโครโฟนก็ยอมปฏิบัติตามกติกาของวัด วันหนึ่งๆขายหลายร้อยชามไม่ธรรมดา

           

 

♦♦♦  ผลงานมากหลายของพระครูธรรมธรสร้างเตาทันสมัย“เผาหมาเผาแมว สัตว์เลี้ยงแสนรัก” ไปเลยที่วัดตะเคียนบริการดีถูกแสนถูก ตัวละ 1,000 เดียว เตาเผาสองเตาคู่เป็นเตาเผาไร้ควันกำจัดกลิ่นคนคิดทำสิ่งนี้ พระครูธรรมธรสงบ เจ้าอาวาสท่านทำเตาเผาสัตว์เพื่อไม่ให้คนรักสัตว์นำไปทิ้งลงคูคลอง หรือตายกลางถนน คนเห็นน่าอุจาดก็นำมาเผาให้ ไม่เป็นมลพิษทั้งทางน้ำและทางบกปัจจุบันจะเห็นว่าหมาแมวตายไม่ค่อยเห็นลอยตามคูคลองแล้ว วัดตะเคียนจัดที่สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงตายแล้วนำมาเผาวัดจัดให้มีทั้งแบบสวดไม่สวดบังสุกุลเบ็ดเสร็จเท่านั้นยังไม่พอเก็บกระดูกสัตว์ที่เหลือเป็นขี้เถ้าไว้เป็นกองโต 6 เดือนจะทำพิธีบังสุกุลนำขี้เถ้ากระดูกสัตว์ที่พอมีเหลือไปลอยอังคารให้ด้วย ที่กลางแม่น้ำเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นำไปลอยอังคารสัตว์ หมาแมวที่นำมาเผาที่วัดตะเคียนแห่งนี้กว่า 2,000 ตัว เท่านั้นยังไม่พอทุกปีทำพิธีสละโลงปีละหนให้ผู้ยากไร้นำไปใช้ใส่ศพจะมีญาติหรือไม่มีญาติขาดเงินให้เป็นทานบริการจัดให้ปีนี้กำหนดสละโลงบริจาคในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

           

 

♦♦♦ คณะศิษย์และชาวตลาดน้ำวัดตะเคียนมีความประทับใจและภูมิใจในการเสียสละไม่ยึดติดของพระสงฆ์องค์นี้สืบทอดต่อเจตนารมณ์ของหลวงปู่แย้ม พระเกจิดังในอดีตอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงแห่แหนกันไปแสดงความยินดีเข้ามุฑิตาสักการะ “พระครูธรรมธรสงบ”  ที่ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูฐานานุกรมชั้นรองสมเด็จ “พระวิสุทธาธิบดี” ๑ใน ๘ รูป เป็นที่ปราบปลื้มของชาวตลาดน้ำวัดตะเคียน คณะศิษย์และญาติโยมผู้ที่เคารพศรัทธาพระครูธรรมธรสงบเจ้าอาวาสวัดตะเคียน ท้ายนี้ขอเชิญไปพักผ่อนท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ ชอบปิ้งตลาดน้ำวัดตะเคียนริมคลองบางคูเวียง และหากท่านมีสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ตายแล้วประสงค์จะเผาเชิญได้เช่นเดียวกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 5951851,081 – 9210946 วัดตะเคียน