วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 02:05 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 07.26 น.

วันหยุดสิ้นปีนี้ ไปแขวนโคม บูชาไหว้พระ ขอพร วัดสุทธาวาสวิปัสสนา “หนึ่งเดียวในอยุธยา กรุงเก่า”

วันหยุดสิ้นปีนี้ ไปแขวนโคม บูชาไหว้พระ ขอพร

วัดสุทธาวาสวิปัสสนา

“หนึ่งเดียวในอยุธยา กรุงเก่า”

           

 

♦♦♦ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าสุทธาวาส ในงานเทศกาล “ปีใหม่” ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 จนถึง วันสงกรานต์ ปี 2563 ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ( พุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 

           

 

♦♦♦ การติดโคม ประดับ บูชานี้ ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน โดยเฉพาะในถิ่นภาคเหนือซึ่งการบูชา ถวายโคม และแขวนโคมเป็นการแสดงออกถึงการบูชา เคารพ เพื่อให้เห็นความสว่างของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการถวายแสงสว่างแด่องค์พระธาตุ ซึ่งหมายถึง ถวายเป็นพุทธบูชา องค์หลวงพ่อใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์  และ พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า

 

        

 

♦♦♦ โดยกิจกรรมงานบุญนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. พิธีเปิดงานฯ ไหว้พระ ชมโคม เวลา 17.00 น.  ถวายโคม สักการะบูชา พระพุทธมุนี  “ หลวงพ่อใหญ่” และ พระบรมธาตุเจ้าสุทธาวาส  ที่ประดิษฐาน ภายในมหาบุษบก ในอุโบสถมหาอุตม์ เวลา 19.00 น. กิจกรรม การแสดง การกุศลฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. พิธีเสริมดวง ส่งเคราะห์  ขอพร รับโชคลาภ  ก่อนเริ่มต้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 21.00 น. พิธีสวดมนต์ ข้ามปี

           

 

♦♦♦ พิเศษภายในงาน ทางวัดประดับโคมบูชา จำนวน 5,000 โคม ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป ทางวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ ขอพร ชมโคม ตลอดถึง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ ตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า  ถึงเวลา 23.00 น. ของทุกๆวัน สอบถามโทร 096-4539415 ทางวัดได้เริ่มประดับโคมแล้ว