วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 02:23 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563, 10.17 น.

ปีหนูทอง เหรียญ เลส “รุ่นรวยโภคทรัพย์” งานปีเทศกาลตรุษจีน วัดเชิงเขา

 

♦♦♦ พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ. สระบุรี เดิมชื่อ นิวัฒน์  เกิดวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2513  อุปสมบท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2543 ที่วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ พระครูสุนทรธรรมนิวิฐหรือหลวงพ่อรวย วัดตะโก ได้ศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จบนักธรรมเอกและปริญญาพระพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงเขา ในวัย 45 ปี 15 พรรษาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557

 

 

♦♦♦ พระปลัดนิวัฒน์ กล่าวว่า แม้จะย้ายมาอยู่วัดเชิงเขาแล้ว แต่ก็ยังไปเฝ้าปรนนิบัติ ดูแลหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระอุปัชฌาย์อาจารย์ ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบมาโดยตลอด กระทั่งหลวงพ่อรวยหรือเจ้าคุณพระมงคลสิทธาจารย์ได้เมตตาตั้งให้เป็นพระปลัด ต่อมาได้รับตราตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน มีความสามารถในด้านการสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ การเผยแผ่ อบรมศิลปะและ เป็นพระนักพัฒนา ทำการยกอุโบสถ์ให้สูงขึ้นจากเดิมสูงถึง 2.70 เมตร ยกโบสถ์เสร็จบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถทั้งหลัง และทำการฝังลูกนิมิต โดยมีโดยมีหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เป็นประธานตัดหวายลูกนิมิตลูกเอก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ต่อมามีดำริจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ปาสาทิโก เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้บนโคกเขาดิน หลวงพ่อรวยได้มอบเงินเป็นกองทุนก่อสร้างให้ 10 ล้านบาทในวาระวันเกิดเมื่อปี 2559  และให้ทำพิพิธภัณฑ์ ของ หลวงพ่อรวย ไว้ในห้องโถงของพระมหาธาตุเจดีย์นี้ด้วย

 

 

♦♦♦ วัดเชิงเขาตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี มีการจัดงานประจำปี เพื่อรำลึกถึพระคุณของ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ปีนี้กำหนดจัดงานประจำปีวัดเชิงเขาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 63 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการนำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อเป็นศิริมงคล และจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “รวยโภคทรัพย์”  เพื่อนำรายได้ สมทบทุนก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ ปาสาทิโก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  เหรียญหลวงพ่อรวย พิมพ์ข้าวหลามตัด เหรียญ พิมพ์เล็ก เหรียญพิมพ์จิ๋ว เลสข้อมือหลวงพ่อรวย ลูกสะกดหลวงพ่อรวย พญาไก่หลวงพ่อรวย จัดพิธีพุทธาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีพระเกจิอาจารย์ 16 รูปทำการอธิษฐานจิตได้แก่  พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล) วัดชุ้ง สระบุรี

 

 

♦♦♦ พระวิสุทธิโสภณ (เจ้าคุณประโยชน์) วัดเขาแก้ววรวิหาร สระบุรี พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตฺโต) วัดคลองคูณ พิจิตร หลวงปู่ราม ปรกโม วัดวังเงิน สุโขทัย พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว ขนฺติพโล) วัดตะโก อยุธยา พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย อุปสนฺโต) วัดหัวคุ้ง อยุธยา พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา สระบุรี พระโสภณพัฒนคุณ(หลวงพ่อทิน เศรษฐีเรือทอง) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ลพบุรี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสกฺโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ สมุทรสงคราม  หลวงพ่อสิริ สิริวตฺฒโน วัดตาล พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย อุทโย) วัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม สีลสงฺวโร) เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี พระครูอุดมภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย อุตฺตโม) วัดบึง อยุธยา พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน อตฺตมโน) วัดวังแดงใต้ อยุธยาและ พระครูวิมลปุญญาภรณ์ (หลวงพ่อพิมพ์ ผลปุญฺโญ) วัดพฤกษะวัน พิจิตร

 

♦♦♦ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่วัดเชิงเขา อ.เมือง จ.สระบุรี  ติดต่อสอบถามได้ที่ 092 8731955, 081 8515816, 090 9630964