วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 22:33 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.17 น.

สมาคมพระเครื่องฯ แจกข้าวสาร 50 ตัน บรรเทาทุกข์ประชาชนและคนวงพระทุกภาค

 

♦♦♦  คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ อาจารย์ต้อย เมืองนนท์ รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณกชสร พิพัฒนกุล เหรัญญิกสมาคม นำข้าวสาร  50  ตัน 10,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม มอบให้เทศบาลนครนนทบุรี 2,000 ถุง แจกร้านค้าพระเครื่อง แผงพระเครื่องทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑล ประชาชนชุมชนหลังห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์ 1,700 ถุง มอบให้ประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดต่างๆทุกภาค 3,300 ถุงเพื่อนำไปแจกร้านค้าพระเครื่องและแผงพระเครื่องในจังหวัดของตนเอง และสมาคมฯยังนำไปแจกบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผู้ได้รับ   ผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 ในถิ่นทุรกันดารบ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 3,000 ถุง

 

 

♦♦♦  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณพยัพ คำพันธุ์ อาจารย์ต้อย เมืองนนท์ คุณกชสร พิพัฒนกุล นำข้าวสาร จำนวน 4 ตัน 2,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัมไปมอบให้เทศบาลนครนนทบุรี มีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 93  ชุมชน ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีได้กำหนดจุดแจกข้าวสารและอาหารไว้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการแจกของ มีการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล และจัดการเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้กล่าวขอบคุณ คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและ อาจารย์ต้อยเมืองนนท์ รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกท่าน เทศบาลนครนนทบุรีจะเร่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยต่อไป
    


♦♦♦ เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา11.00 น.สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯและ อาจารย์ต้อย เมืองนนท์ คุณกชสร พิพัฒนกุล เหรัญญิกสมาคม ได้แจกข้าวสาร จำนวน 1,700 ถุงๆละ 5 กิโลกรัมให้ผู้ประกอบการร้านค้าพระเครื่อง  แผงพระเครื่องในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการคัดกรองวัดไข้ ยืนเว้นระยะห่าง 2 เมตร อย่างเป็นระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 มารับแจกขาวสารของสมาคมพระเครื่องไปทั้งหมด 1,700 ราย  ในช่วงบ่ายวันเดียวกันเวลา 13.00 น. สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยได้มอบข้าวสาร 3,300 ถุงๆละ 5 กิโลกรัมให้ประธานกรรมการบริหารสมาคมจังหวัดต่างซึ่งเป็นตัวแทนเดินทางมารับด้วยตนไปบ้างแล้ว มีผู้แจ้งมาขอรับข้าวสารจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มีทั้งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนครปฐม อยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี  ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด เลย นครพนม กาฬสินธุ์   ขอนแก่น อุดรธานี  หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ มหาสารคาม หนองคาย สกลนคร  อุบลราชธานี  บึงกาฬและ จังหวัดพิจิตร เป็นต้น ซึ่งประธานบริหารสมาคมฯแต่ละจังหวัดจะได้นำไปแจกสมาชิกร้านค้าพระเครื่องและแผงค้าพระเครื่องรวมถึงประชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดนั้นๆต่อไป
    


♦♦♦ คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกล่าวด้วยว่า สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยร่วมกับบริษัทไผ่ร้อยกอ  จะนำข้าวสารจำนวน  3,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัมไปแจกให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร บ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้นำไปแจกให้ถึงที่พักอาศัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 ด้วย  นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยยังขอส่งต่อธารน้ำใจคนวงการพระเครื่อง ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรควิด-19 ทั่วทั้งประเทศ ฝากให้ทุกท่านทำตามประกาศที่ทางหน่วยงานภาครัฐกำหนด เราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน