วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:27 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.17 น.

สมาคมพระเครื่องฯ แจกข้าวสาร 50 ตัน บรรเทาทุกข์ประชาชนและคนวงพระทุกภาค

 

♦♦♦  คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ อาจารย์ต้อย เมืองนนท์ รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณกชสร พิพัฒนกุล เหรัญญิกสมาคม นำข้าวสาร  50  ตัน 10,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม มอบให้เทศบาลนครนนทบุรี 2,000 ถุง แจกร้านค้าพระเครื่อง แผงพระเครื่องทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑล ประชาชนชุมชนหลังห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์ 1,700 ถุง มอบให้ประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดต่างๆทุกภาค 3,300 ถุงเพื่อนำไปแจกร้านค้าพระเครื่องและแผงพระเครื่องในจังหวัดของตนเอง และสมาคมฯยังนำไปแจกบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผู้ได้รับ   ผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 ในถิ่นทุรกันดารบ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 3,000 ถุง