วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 16:49 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 19.53 น.

วัดตะเคียนแจกทั้งตำบล 1,400 ครัวเรือน ข้าวสาร 5 ก.ก. อาหารแห้ง น้ำดื่มสุดปลื้ม

 

♦♦♦ เมื่อเช้าวันนี้ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น.พระครูธรรมธร สงบ กิตฺติญาโณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แจกข้าวสาร 1 ถุง 5 ก.ก. บะหมี่สำเร็จรูป 1 ลังใหญ่ น้ำดื่ม 1 โหล บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านทุกครัวเรือนในตำบลบางคูเวียงที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด -19  รวม 7 หมู่บ้าน เป็นวันที่สอง ทางวัดนัดกระจายชาวบ้านทยอยมารับ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 แจกหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7  และวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 แจก หมู่ที่ 1 หมูที่ 5 และหมู่ที่ 6 สองวันรวม 1,400 หลังคาเรือน
    


♦♦♦ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง กำนันสมนึก เมฆฉิม กำนันตำบลบางคูเวียง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 ตำบล แพทย์ประจำตำบล และ อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 30 คนช่วยกันจัดระเบียบการเข้ารับสิ่งของแจกทั้งสองวัน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย นำทะเบียนบ้านมาแสดง นั่งเก้าอี้ที่วัดจัดให้มีระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร แพทย์ประจำตำบลตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดเจลแอลกอฮอลล้างมือก่อนเข้ารับ ทำให้การรับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามมาตรฐานของทางราชการ หยุดเชื้อเพื่อชาติ
  

 

♦♦♦ นายอำเภอบางกรวย กล่าวว่ามีความพึงพอใจที่ได้เห็นชาวบ้านมารับแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ความร่วมมือกับทางราชการและทางวัดตะเคียนเป็นอย่างดีมีระเบียบไม่แก่งแย่งกันทุกคนปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่แนะนำและทางวัดเองก็ได้อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสิ่งของด้วยคนงานของวัดและจัดเตรียมสถานที่กางเต้นท์ตั้งเก้าอี้มีที่นั่งให้ชาวบ้านอย่างเพียงพอกลางลานหน้าเมรุมีอากาศระบายได้ดีไม่แออัดสมควรเป็นตัวอย่างได้เลย  ก็ต้องกราบขอบพระเดชพระคุณพระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนมาในโอกาสนี้ไว้ด้วย