วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:59 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.28 น.

หลวงพ่อทวด –ไอ้ไข่ รุ่น“เจริญก้าวหน้า” ปลุกเสกแล้ว “สมเด็จธงชัย” วาระแรก

        

♦♦♦ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ประธานในพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ไอ้ไข่ ศิษย์หลวงพ่อทวด “รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี” วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ  เวลา 14.00น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามถึงบริเวณพิธี  พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะ  รับศีล ถวายเทียนมหามงคล สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจุดเทียนมหามงคล นั่งปรกอธิษฐานจิต เป็นเวลา 45 นาที  โปรยข้าวตอกดอกไม้ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร สมเด็จธงชัยมอบวัตถุมงคลให้ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานทุกคนเป็นเสร็จพิธี วัตถุมงคลรุ่นนี้กำหนดปลุกเสก 3 วาระ วาระที่สอง วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่วัดพะโคะ จังหวัดสงขลาเวลา 13.09 น.พระเกจินั่งปรกปลุกเสก  พ่อท่านขาววัดพรุพ้อ  พ่อท่านนิมิตวัดปากจ่า หลวงปู่อิ้นวัดนิคมเทพา  พ่อท่านผลวัดทุ่งนารี อาจารย์แดง อาจารย์สมนึกวัดหรงบน อาจารย์จางวัดศรีมหาโพธิ์ อาจารย์แดงวัดไร่  อาจารย์ชัยวัดพะโคะ วาระที่สามวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.29 พระเกจินั่งปรกอาจารย์ชัย วัดพะโคะ  พระครูสังฆพิจิตรบางไทร หลวงพ่อเกิ้งวัดควนไม้บ้อง  พ่อท่านบุญให้วัดท่าม่วง  พ่อท่านเคล้าวัดแดง  พระเทพวิริยาภรณ์วัดพระมหาธาตุ พระครูญาณธราภรณ์วัดโคกโพธิ์สถิตย์  พระราชวิสุทธิกวีวัดภูผามุข  หลวงพ่อประสูติวัดในเตา