วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:09 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 12.10 น.

“วัดไผ่ล้อม” จัดพิธีถอนคำสาบานสาปแช่ง เริ่มชีวิตใหม่รับพรเข้าพรรษา

 

 

 


♦♦♦ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำแช่ง ตั้งสัจจะลดละเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งปวง งดโทษไม่โกรธเคือง   ปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปลดทุกข์ มีความสุข ร่ำรวย  โชคดีมีเงินทอง  ร่วมพิธีขอขมากรรม ทำบุญอุทิศผลให้แก่ผู้แท้งลูก โดยจะตั้งใจ ไม่ตั้งใจก็ดี  และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รับพรมงคลวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563  วันเข้าพรรษาปี 2563 พิธีเริ่มเวลา 17.09 น.คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และศิษยานุศิษย์วัดไผ่ล้อม สวดเจริญพระพุทธมนต์  เวลา 18.09 น. เริ่มพิธีบูชาเทพยดา ถวายเครื่องสังเวย ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวขอขมากรรม อุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวร พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน  พร้อมคณะสงฆ์สวดถอนกรรม ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง รับพรมงคลวันเข้าพรรษา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รับแจกวัตถุมงคล “พระพุทธเมตตาประทานพร เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง ผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  

 

♦♦♦ หลวงพี่น้ำฝนกล่าวถึงพิธี การขอขมากรรมว่า ก็คือการขอขมาลาโทษจากกรรมที่เคยกระทำ ขอถอนคำอาฆาต ขอถอนคำพยาบาทมาดร้าย คำสาปแช่ง ใดๆในทุกชาติที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดยกโทษให้ เป็นอโหสิกรรมแก่ตัวญาติโยม อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครทำแก่ญาติโยมก็ตาม โยมขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น  ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีจิตเมตตาคิดเป็นมิตรกับโยม เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป และด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ญาติโยมครอบครัว  ผู้มีอุปการคุณ ของโยมพ้นจากความทุกข์ ลำบากยากเข็ญ ความเจ็บไข้อย่าได้มี มีแต่ความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญและอุปัททวันตรายจงเสื่อมสิ้นหายไป หากโยมเคยจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดา  ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่โยมด้วย หากโยมมีเจ้าของในตัวติดมา โยมขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปรกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่ติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ  โยมจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้โยม ครอบครัวเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ไร้โรคาภัย มีแต่ความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างแท้จริง ขอเจริญพร     
    

 

♦♦♦ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีศรัทธาร่วมพิธีการขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำสาปแช่ง ให้เป็นอิสระต่อกันในทุกชาติภพ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามได้ที่วัดไผล้อม โทร 085 – 4156464 และ 061-7826264