วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 16:06 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 22.48 น.

“ปันนำ้ใจให้น้อง”มอบทุนการศึกษา ส่งเสริมการเรียน New Normal

วันที่ 5 ก.ค.63 พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม  ผู้ชวยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ประธานโครงการปันน้ำใจให้น้องเปิดเผยว่า ในเทศกาลวันเข้าพรรษาทุกปี หลังเปิดเทอมโครงการปันนำ้ใจให้น้องจะมอบทุนการศึกษาสืบสานเจตนารมย์ต่อจากหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม และหลวงพ่อบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วรูปปัจจุบัน ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ โครงการปันน้ำใจให้น้องได้มอบทุนให้นักเรียนขาดแคลนทุนและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนวัดกลางบางแก้วทุกระดับชั้น ให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้และเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป

 

 

 

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วัดกลางบางแก้ว นครปฐมยังได้มอบทุนการศึกษาให้นิสิตปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วัดไร่ขิงพระอารามหลวง 2 ทุน และ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนาสังคม 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,200 บาท

 

 

 

พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม ประธานโครงการปันน้ำใจให้น้องได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เพื่อให้ความร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์  หลังจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสเทศกาลเข้าพรรษาด้วย

 

 

พระครูปลัดวิทยาได้มีโอกาสเห็นความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดกลางบางแก้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของรัฐบาล แบบ New Normal นักเรียน ครูผู้สอน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอให้ล้างมือในบริเวณโรงเรียน จากการสอบถามครูอาจารย์ต่างให้ความสำคัญกวดขันดูแลนักเรียนตลอดทั้งในเวลาเรียนและช่วงการพักรับประทานอาหารกลางวัน วัดกลางบางแก้วพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนอยู่แล้ว